درباره فارمد
About Farmed Tajhiz
فارمد و ساختار سازمانی آن و استحکام و کارایی بالای آن این اطمینان خاطر را به تمام مخاطبان، محققان، سرمایه گذاران و پرسنل میدهد که مجموعه ای با قوام، مستحکم و هدفمند مخاطب آنها می باشد که با تجربه چندین سال فعالیت مفید، مثبت و هدفمند قابل اتکا ترین مجموعه حال حاضر این حیطه است که برنامه مشخص و مدونی را دنبال می نماید.
این ساختار متشکل از بخش فنی، بخش تحقیق و توسعه و تولید، بخش فروش ...
بیشتر بدانید...

farmed-tajhizنوروفیدبک Neurofeedback farmed-tajhiz farmed-tajhizتحریک الکتریکی مغز tDCS
farmed-tajhizبیوفیدبک Biofeedback farmed-tajhizالکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
farmed-tajhizتحریک مغناطیسی مغز rTMS farmed-tajhizالکترومایوگرافی EMG
محصولات
پرفروش ترین دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک، مناسب برای کارهای بالینی، قاب...
برای ثبت امواج مغزی و تبدیل آن به نقشه مغزی (Brain Mapping) در مدل های...
تحریک مکرر مغناطیسی (rTMS) از روی جمجمه...
ردیابی و تحلیل حرکات چشم...