پرفروش‌ترین دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک، مناسب کارهای بالینی...ادامه
پکیج جامع تبدیل EEG به نقشه مغزی (Brain Mapping) بهنجار...ادامه
تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...ادامه
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...ادامه
سنسوری برای اندازه گیری تنفس...

LTM

بررسی پیوسته نوار مغزی در زمانی طولانی...
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...