پرفروش‌ترین دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک، مناسب کارهای بالینی...ادامه
پکیج جامع تبدیل EEG به نقشه مغزی (Brain Mapping) بهنجار...ادامه
تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...ادامه
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...ادامه
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...