پرفروش‌ترین دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک، مناسب کارهای بالینی...ادامه
پکیج جامع تبدیل EEG به نقشه مغزی (Brain Mapping) بهنجار...ادامه
تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...ادامه
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...ادامه
نرم افزار بازی اسکیت سازگار با BioGraph Infiniti...
نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...
سنسور ثبت حرکت های عضله سطح پوست ...