رویدادها
01
چکیده: تنفس یکی از اساسی ترین کارکردهای فیزیولوژیکی محسوب می شود. به صورت خیلی ساده هنگام دم، ریه ها از هوای محیط اطراف انباشته شده و تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن رخ می دهد و در هنگام بازدم دی اکسید کربن به هوای اطرافمان آزاد می شود. این چرخه در هر دقیقه بارها اتفاق می افتد. تنفس کارامد شامل حداکثر میزان اکسیژنی است که با کمترین تلاش وارد ریه ها شود. ... ادامه »
05
چکیده: *|MC:SUBJECT|* body,#bodyTable,#bodyCell{ height:100% !important; margin:0; padding:0; width:100% !important; } table{ border-collapse:collapse; } img,a img{ border:0; outline:none; ... ادامه »
02
چکیده: عضویت در خانواده فارمد ضمیمه »
22
چکیده: تعداد مقالات سال 2018 با دستگاه‌های فارمد تجهیز میزان استفاده از تجهیزات پزشکی در پژوهش‌های چاپ‌شده در مجلات معتبر، از جمله شاخص‌هایی است که هنگام تهیه تجهیزات به آن توجه می‌کنیم. سایت‌های معتبری هستند که اقدام به نمایه‌کردن مقالات علمی می&... ادامه »
07
چکیده: لیست دوره های آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۹ تاکنون ۱ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۸ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران ۲ نوروفیدبک عمومی ... ضمیمه »
23
چکیده: کارگاه آموزشی آنلاین تحریک الکتریکی مغز tDCS-tCS با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران مدرس: دکتر حمید میرحسینی (دکترای علوم اعصاب شناختی - عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد) محتوای دوره: امروزه بیش از پیش امیدهایی جدی برای ا... ضمیمه »
07
چکیده: کارگاه آموزشی آنلاین نوروفیدبک پیشرفته با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران مدرس: آقای دکتر محمد علی نظری (دکترای علوم اعصاب از فرانسه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران) مدرس رسمی بنیاد بیوفیدبک اروپا دوره نوروفیدبک عمومی ب... ضمیمه »
07
چکیده: کارگاه آموزشی آنلاین نوروفیدبک عمومی (یکصد و شصتمین دوره) با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران مدرس: دکتر محمدعلی نظری (دکترای نوروساینس از فرانسه، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران) مدرس رسمی بنیاد بیوفیدبک اروپا محتوای دوره: در این دوره مباحث فی... ضمیمه »
10
چکیده: کارگاه آموزشی آنلاین تحریک الکتریکی مغز tDCS-tCS با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران مدرس: دکتر حمید میرحسینی (دکترای علوم اعصاب شناختی - عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد) محتوای دوره: امروزه بیش از پیش امیدهایی جدی برای ا... ضمیمه »
23
چکیده: کارگاه آموزشی آنلاین نوروفیدبک عمومی (یکصد و شصت و یکمین دوره) با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران مدرس: دکتر مهدیه رحمانیان (دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه دهلی هند، استادیار دانشگاه پیام نور تهران) مدرس رسمی بنیاد بیوفیدبک اروپا محتوای دوره... ضمیمه »
23
چکیده: کارگاه آموزشی نقشه مغزی QEEG با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران مدرس: دکتر محمد علی نظری  (دکترای نوروساینس از فرانسه - استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران) محتوای دوره: الكتروانسفالوگرافی كمی (QEEG) یا نقشه فعالیت الكتریكی مغز (BEAM) شکلی ارتقاء‌یاف... ضمیمه »
01
چکیده: لیست دوره های آموزشی برگزار شده سال 1398  نوروفیدبک عمومی تهران 28-30 فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران ضمیمه »
01
چکیده: لیست ۴۱ دوره آموزشی برگزارشده سال ۱۳۹۷ ضمیمه »
01
چکیده: لیست دوره های آموزشی برگزار شده سال 1396 تاکنون 1 نوروفیدبک عمومی تهران 23-25 فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران 2 تحریک الکتریکی مغز TES/tDCS تهران 31 فروردین -1 اردیبهشت مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران 3 نوروفیدبک پیشرفته تهران 7-8 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران 4 نوروفیدبک عمومی اصفهان 20-22 اردیبهشت مرکز مشاوره پرتو توحید ا... ضمیمه »
01
چکیده: پتانسیل وابسته به رویداد ERP تبریز 19-20 فروردین دانشگاه تبریز 2 نوروفیدبک عمومی تهران 25-27 فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران 3 نوروفیدبک عمومی شیراز 22-24 اردیبهشت مهراز اندیشه خردجویان 4 نوروفیدبک عمومی تهران 5-7 خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران 5 نوروفیدبک پیشرفته تهران 12-13 خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران 6 نوروفیدبک ع... ضمیمه »
01
چکیده: نوروفیدبک عمومی تهران 26-28 فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران           ضمیمه »
01
چکیده: نوروفیدبک عمومی تهران 27-29 فروردین مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران نوروفیدبک پیشرفته تهران 10-11 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران نوروفیدبک پیشرفته اصفهان 17-18 اردیبهشت مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان نوروفیدبک عمومی تبریز 24-26 اردیبهشت مرکز چند تخصصی مغز و اعصاب و روان همراه تبریز کاربردهای نوروفیدبک در... ضمیمه »
01
چکیده: 30 دوره آموزشی برگزار شده در سال 1392 نوروفیدبک عمومی - اهواز - 21 الی 23 اسفند 1392 نوروفیدبک عمومی - تهران - 14 الی 16 اسفند 1392 تحریک الکتریکی مغز tDCS - مشهد - 14 و 15 اسفند 1392 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG - تهران - 7 و 8 اسفند 1392 نوروفیدبک عمومی - دزفول - 16 الی 18 بهمن 1392 نوروفیدبک عمومی - ساری - 9 الی 11 بهمن 1392 نوروفیدبک عموم... ضمیمه »