رویدادها
01

لیست 44 دوره آموزشی برگزار شده سال 1396

#courses, #courses TD, #courses TR {font-family: "b yekan",Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif;} #courses body { background-image: linear-gradient(#aaa 25%, #000);} #courses h1, table { text-align: center; } #courses {border-collapse: collapse; width: 95%; margin: 0 auto 5rem;} #courses th, td { padding: 5px; font-size: 18px; } #courses tr {background: hsl(50, 50%, 80%); } #courses tr, td { transition: .4s ease-in; } #courses tr:first-child {background: hsla(12, 100%, 40%, 0.5); } #courses tr:nth-child(even) { background: hsla(90, 70%, 65%, 0.7); } #courses td:empty {background: hsla(50, 25%, 60%, 0.7); } #courses tr:hover:not(#firstrow), tr:hover td:empty {background: #7fff00; pointer-events: visible;} #courses tr:hover:not(#firstrow) { transform: scale(1.05); font-weight: 400; box-shadow: 0px 3px 7px rgba(0, 0, 0, 0.5);}} لیست دوره های آموزشی برگزار شده سال 1396 تاکنون 1 نوروفیدبک عمومی تهران 23-25 فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران 2 تحریک الکتریکی مغز TES/tDCS تهران 31 فروردین -1 اردیبهشت مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران 3 نوروفیدبک پیشرفته تهران 7-8 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران 4 نوروفیدبک عمومی اصفهان 20-22 اردیبهشت مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان 5 ردیابی چشم EyeTracking تهران 22 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران 6 نوروفیدبک عمومی تهران 27-29 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران 7 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG مشهد 4-5 خرداد انجمن روانپزشکان خراسان 8 نوروفیدبک عمومی تهران 14-16 تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران 9 نوروفیدبک عمومی تبریز 28-30 تیر مرکز مشاوره دانشگاه تبریز 10 نوروفیدبک پیشرفته تهران 5-6 مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران 11 بیوفیدبک استرس تهران 12-13 مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران 12 نوروفیدبک عمومی تهران 18-20 مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران 13 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران 26-27 مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران 14 نوروفیدبک عمومی شیراز 1-3 شهریور مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 15 نوروفیدبک عمومی کرمانشاه 6-8 شهریور دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 16 نوروفیدبک عمومی تهران 29-31 شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران 17 پتانسیل وابسته به رویداد ERP تهران 12-14 مهر پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی   18 کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در ورزش تهران 15-18 مهر فدراسیون پزشکی-ورزشی 19 نوروفیدبک عمومی اصفهان 19-21 مهر مرکز مشاوره توحید اصفهان 20 نوروفیدبک عمومی تهران 26-28 مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران 21 تحریک الکتریکی مغز TES/tDCS تهران 1-2 آبان مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران 22 نوروفیدبک در اعتیاد تهران 4 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران 23 نوروفیدبک عمومی مشهد 10-12 آبان انجمن روانپزشکان خراسان 24 بیوفیدبک استرس تهران 11-12 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران 25 نوروفیدبک عمومی تهران 17-19 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران 26 نوروفیدبک پیشرفته تهران 23-24 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران 27 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران 25-26 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران

[پیوست خبر...]

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (618)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: