رویدادها
01

لیست 33 دوره آموزشی برگزار شده سال 1395

#courses, #courses TD, #courses TR {font-family: "b yekan",Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif;} #courses body { background-image: linear-gradient(#aaa 25%, #000);} #courses h1, table { text-align: center; } #courses {border-collapse: collapse; width: 95%; margin: 0 auto 5rem;} #courses th, td { padding: 5px; font-size: 18px; } #courses tr {background: hsl(50, 50%, 80%); } #courses tr, td { transition: .4s ease-in; } #courses tr:first-child {background: hsla(12, 100%, 40%, 0.5); } #courses tr:nth-child(even) { background: hsla(90, 70%, 80%, 0.7); } #courses td:empty {background: hsla(50, 25%, 60%, 0.7); } #courses tr:hover:not(#firstrow), tr:hover td:empty {background: #7fff00; pointer-events: visible;} #courses tr:hover:not(#firstrow) { transform: scale(1.05); font-weight: 400; box-shadow: 0px 3px 7px rgba(0, 0, 0, 0.5);}} 1 پتانسیل وابسته به رویداد ERP تبریز 19-20 فروردین دانشگاه تبریز 2 نوروفیدبک عمومی تهران 25-27 فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران 3 نوروفیدبک عمومی شیراز 22-24 اردیبهشت مهراز اندیشه خردجویان 4 نوروفیدبک عمومی تهران 5-7 خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران 5 نوروفیدبک پیشرفته تهران 12-13 خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران 6 نوروفیدبک عمومی تهران 23-25 تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران 7 نوروفیدبک عمومی اصفهان 6-8 مرداد مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان 8 بیوفیدبک مقدماتی تهران 13-15 مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران 9 نوروفیدبک عمومی مشهد 20-22 مرداد انجمن روانپزشکی خراسان 10 نوروفیدبک عمومی تهران 27-29 مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران 11 نوروفیدبک عمومی تبریز 2-4 شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تبریز 12 نوروفیدبک عمومی شیراز 10-12 شهریور مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 13 نوروفیدبک عمومی تهران 17-19 شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران 14 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران 18-19 شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران 15 نوروفیدبک پیشرفته تهران 25-26 شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران 16 نوروفیدبک عمومی ساری 7-9 مهر انجمن علمی روانپزشکان شاخه مازندران 17 نوروفیدبک عمومی تهران 28-30 مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران    18 بیوفیدبک مقدماتی تهران 13-15 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران 19 نوروفیدبک عمومی اهواز 19-21 آبان - - 20 نوروفیدبک عمومی تهران 26-28 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران 21 کاربرد نورو/بیوفیدبک در درمان میگرن و وسواس تهران 28-29 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران 22 نوروفیدبک عمومی اصفهان 3-5 آذر مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان 23 روش های مبتنی بر EEG در نوروساینس تهران 18-19 آذر پنجمین کنگره علوم اعصاب 24 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران 25-26 آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران 25 تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران 1 دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران 26 نوروفیدبک عمومی تهران 1-3 دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران 27 نوروفیدبک پیشرفته تهران 9-10 دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران 28 نوروفیدبک عمومی تهران 13-15 بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران 29 نوروفیدبک عمومی شیراز 20-22 بهمن موسسه نیکو روشن سپهر گیتی 30 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG - نوروفیدبک زنجان 26-28 بهمن دانشگاه علوم پزشکی زنجان 31 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG زاهدان 4-5 اسفند دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 32 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران 12-13 اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران 33 نوروفیدبک عمومی تهران 18-20 اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران

[پیوست خبر...]

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (537)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: