رویدادها
05

لیست 35 دوره آموزشی برگزار شده سال 1394

#courses, #courses TD, #courses TR {font-family: "b yekan",Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif;} #courses body { background-image: linear-gradient(#aaa 25%, #000);} #courses h1, table { text-align: center; } #courses {border-collapse: collapse; width: 95%; margin: 0 auto 5rem;} #courses th, td { padding: 5px; font-size: 18px; } #courses tr {background: hsl(50, 50%, 80%); } #courses tr, td { transition: .4s ease-in; } #courses tr:first-child {background: hsla(12, 100%, 40%, 0.5); } #courses tr:nth-child(even) { background: hsla(50, 50%, 80%, 0.7); } #courses td:empty {background: hsla(50, 25%, 60%, 0.7); } #courses tr:hover:not(#firstrow), tr:hover td:empty {background: #7fff00; pointer-events: visible;} #courses tr:hover:not(#firstrow) { transform: scale(1.1); font-weight: 400; box-shadow: 0px 3px 7px rgba(0, 0, 0, 0.5);}} نوروفیدبک عمومی تهران 26-28 فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران تحریک مغناطیسی مغز rTMS تهران 3-4 اردیبهشت انجمن علمی روانپزشکان ایران-مرکز ملی مطالعات اعتیاد نوروفیدبک پیشرفته تهران 10-11 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی شیراز 16-18 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه شیراز نوروفیدبک عمومی تهران 23-25 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی مشهد 30 اردیبهشت-1 خرداد مرکز مشاوره کاوش شرق الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران 6-8 خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی تهران 19-21 خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران کاربرد نورو/بیوفیدبک در درمان میگرن-وسواس تهران 21-22 خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران صرع در روانپزشکی تهران 21-22 خرداد انجمن علمی روانپزشکان ایران نوروفیدبک عمومی زرند کرمان 24-26 خرداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند نوروفیدبک عمومی تهران 31 تیر-2 مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران  نوروفیدبک عمومی اصفهان 7-9 مرداد مرکز مشاوره توحید اصفهان نوروفیدبک عمومی تهران 14-16 مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران نورو فیدبک پیشرفته تهران 4-5 شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران 11-13 شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران بیوفیدبک عمومی تهران 11-13 شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی تهران 18-20 شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران 26-27 شهریور انجمن علمی روانپزشکان ایران-مرکز ملی مطالعات اعتیاد نوروفیدبک عمومی تهران 15-17 مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران تحریک مغناطیسی مغز rTMS تهران 6-8 آبان انجمن علمی روانپزشکان ایران-مرکز ملی مطالعات اعتیاد   نوروفیدبک عمومی تهران 13-15 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران   الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران 20-21 آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی مشهد 28-29 آبان انجمن روانپزشکان خراسان نوروفیدبک عمومی اصفهان 4-6 آذر مرکز مشاوره توحید اصفهان پتانسیل وابسته به رویداد ERP تهران 17-18 آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی اهواز 25-27 آذر مرکز مشاوره خجسته اهواز نوروفیدبک عمومی تهران 9-11 دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک پیشرفته شیراز 17-18 دی مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز  نوروفیدبک عمومی زاهدان 30 دی - 2 بهمن گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان   نوروفیدبک پیشرفته تهران 7-8 بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی تهران 14-16 بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی تبریز 4-6 اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تبریز نوروفیدبک عمومی شیراز 11-13 اسفند مرکز مشاوره دانشگاه شیراز   الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران 20-21 اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران

[پیوست خبر...]

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (622)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: