رویدادها
01

لیست 32 دوره آموزشی برگزار شده سال 1393

نوروفیدبک عمومی تهران 27-29 فروردین مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران نوروفیدبک پیشرفته تهران 10-11 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران نوروفیدبک پیشرفته اصفهان 17-18 اردیبهشت مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان نوروفیدبک عمومی تبریز 24-26 اردیبهشت مرکز چند تخصصی مغز و اعصاب و روان همراه تبریز کاربردهای نوروفیدبک در ورزش تهران 31 اردیبهشت-2 خرداد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی تهران 21-23 خرداد  مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی اصفهان 28-30 خرداد مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان بیوفیدبک تهران 4-6 تیر  مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی تهران 15-17 مرداد مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران 23-24 مرداد مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران نوروفیدبک عمومی مشهد 29-31 مرداد مرکز مشاوره صارمی نوروفیدبک عمومی شیراز 5-7 شهریور مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شیراز بیوفیدبک عمومی اصفهان 12-14 شهریور مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان سمینار آشنایی با الکتروانسفالوگرافی کمی تهران 13 شهریور مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران 19-21 شهریور مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی تهران 2-4 مهر مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران نوروفیدبک پیشرفته تهران 17-18 مهر مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران تحریک الکتریکی مغز tDCS  تحریک مغناطیسی مغز TMS (پروفسور مایکل نیچه) تهران 24-25 مهر مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران نوروفیدبک عمومی اصفهان 30 مهر - 2 آبان مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان نوروفیدبک عمومی تهران 28-30 آبان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی ساری 5-7 آذر انجمن روانپزشکی شاخه مازندران کاربرد نورفیدبک و بیوفیدبک در درمان وسواس و میگرن کرمان 13-14 آذر مرکز مشاوره پیوند کرمان نوروفیدبک عمومی تهران 26-28 آذر مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران تحریک الکتریکی مغز tDCS اصفهان 27-28 آذر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران 11-12 دی مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران نوروفیدبک عمومی تبریز 14-15 دی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز نوروفیدبک پیشرفته تهران  25-26 دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی تهران 1-3 بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران 15-17 بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی اصفهان 29 بهمن-1 اسفند مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان نوروفیدبک عمومی تهران 13-15 اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران نوروفیدبک عمومی ارومیه 20-22 اسفند -

[پیوست خبر...]

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (848)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: