پرفروش‌ترین دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک، مناسب کارهای بالینی...ادامه
نرم افزار تبدیل EEG به نقشه مغزی (Brain Mapping) بهنجار...ادامه
تحریک مغناطیسی مغز TMS از روی جمجمه...ادامه
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...ادامه
سنسوری جهت ثبت امواج مغزی همراه با چک کردن مقاومت الکترودها...
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...
سنسوری برای ثبت امواج مغزی...