پرفروش‌ترین دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک، مناسب کارهای بالینی...ادامه
نرم افزار تبدیل EEG به نقشه مغزی (Brain Mapping) بهنجار...ادامه
تحریک مغناطیسی مغز TMS از روی جمجمه...ادامه
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...ادامه

LTM

بررسی پیوسته نوار مغزی در زمانی طولانی...
ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
نوار عصب و عضله ...