پرفروش‌ترین دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک، مناسب کارهای بالینی...ادامه
نرم افزار تبدیل EEG به نقشه مغزی (Brain Mapping) بهنجار...ادامه
تحریک مغناطیسی مغز TMS از روی جمجمه...ادامه
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...ادامه
بررسی و مانیتور اعصاب نوروفیزیولوژی حین عمل جراحی...
سنسوری برای ثبت امواج مغزی...
تمامی الکترودهای مورد استفاده در نوروفیدبک...