پرفروش‌ترین دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک، مناسب کارهای بالینی...ادامه
نرم افزار تبدیل EEG به نقشه مغزی (Brain Mapping) بهنجار...ادامه
تحریک مغناطیسی مغز TMS از روی جمجمه...ادامه
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...ادامه
نرم افزار تخصصی ارگونومی...
اسکن کف پا جهت ارزیابی نحوه توزیع فشار...
آنالیز تغییرپذیری ضربان قلب...