کمپاني توليد کننده:


الکترومایوگرافی EMG/EP

الکترمیوگرام تکنیکی برای ثبت و ارزیابی فعالیت الکتریکی تولید شده از عضلات اسکلتی است. دستگاه، پتانسیل الکتریکی تولید شده در سلول عضلانی را که به شیوه نورولوژیک یا الکتریکی تحریک شده باشد ثبت می کند. سیگنال های ثبت شده برای شناسائی مشکلات پزشکی، سطح فعالیت و وضعیت بیومکانیک حرکت مورد تفسیر قرار می گیرند. منبع جریان الکتریکی مورد استفاده در این روش پتانسیل قشری سلول عضلانی است. دو نوع عمده آن، انواع سطحی و درون عضلانی (سوزن دار) هستند. برای تفسیر، سیگنال های ثبت شده به اجزا تشکیل دهنده شان تجزیه می شوند، سپس سیگنال مربوط به هر واحد حرکتی با نوع نرمال آن که مختص به محل قرارگیری الکترود است مقایسه می شود.

یکی از مهمترین پارامتر ها در ثبت این فعالیت های الکتریکی تولید شده از عضلات ثبت دقیق این فعالیتها با کمترین نویز و بالاترین کیفیت ممکن جهت تشخیص دقیق تر می باشد. از اینرو کمپانی Cadwell آمریکا از قدرتمند ترین کمپانی ها در این زمینه با تولید آمپلی فایر های قدرتمند و استیمیلاتور منحصر به فرد StimTroller با قابلیت هایی نظیر تغییر شدت جریان بر روی خود استیمیلاتور ذخیره اطلاعات، برنامه ریزی بر روی استیمیلاتور جهت استفاده آسان تر برای کاربر، تغییر قطبیت آند و کاتد بدون نیاز به جابجایی استیمیلاتور، قابلیت جابجایی پروب و تغییر زاویه جهت کاربری آسان و ...

مبدل های مختلف الکترودهای EEG...
نرم افزار اصلی محصولات Thought Technology...
دستگاه تحریک الکتریکی مغز...
نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...