کمپاني توليد کننده:


LTM

تست Long Term Video-EEG Monitoring (و یا به اختصار LTM) یك شكل تخصصی از انجام نوار مغز است كه به صورت پایش مداوم و طولانی مدت فعالیت مغز در كنار ثبت ویدئویی رفتار بالینی بیمار انجام می شود. LTM این امكان را به پزشك می دهد تا فعالیت الكتریكی مغز بیمار را هنگامیكه دچار یك حمله غیر طبیعی و یا تشنج می شود، مشاهده نماید. نتایج حاصل از این بررسی به پزشك كمك می كند تا با شناخت دقیق ماهیت حملات، بهترین و مؤثرترین راه درمان را برای بیمار تعیین نماید.

این بررسی یك تست غیر تهاجمی است و بیمار در طول مدت بستری، درد و یا ناراحتی احساس نمی كند. از آنجا كه برای القای حملات ممكن است نیاز به قطع داروهای مصرفی در طول بستری باشد تنها خطر حین بستری، وقوع تشنجات مكرر است كه البته برای نتیجه گیری بهتر نیز لازم می باشد.

با انجام LTM در بیمارانی كه دچار حملات تكرار شونده غیر طبیعی می شوند و ماهیت این حملات با بررسی های معمول و سرپایی به تشخیص قطعی نمی رسد، تشخیص نهایی مشخص می شود. همچنین در بیمارانی كه مبتلا به صرع هستند انجام LTM و ثبت فعالیت 24 ساعته مغزی (خواب و بیداری) به تعیین نوع تشنج و فركانس حملات كمك می كند. شناخت نوع و طبقه بندی صرع بیمار در انتخاب بهترین روش درمانی (درمان طبی یا جراحی) و نیز در انتخاب مناسب ترین گزینه دارویی نقش بسیار مؤثری دارد.

كاربرد اساسی دیگر این تست در بیماران صرعی تعیین كانون تشنج زا می باشد. در بسیاری از موارد با انجام بررسی های بالینی و فرا بالینی متعدد دیگر نمی توان محل شروع تشنج را در مغز مشخص نمود و یا ممكن است ارتباط دادن محل شروع تشنج با ضایعات مغزی موجود در MRI امكان پذیر نباشد. با انجام LTM و ثبت حملات مكرر بیمار در طی مدت بستری، می توان محل شروع حملات و كانون اولیه مغزی آن را با آنالیز بالینی و الكتریكی مغز تعیین نمود. ارزش بالینی تعیین كانون اولیه تشنج زا در این است كه بیماران مبتلا به صرع های مقاوم به درمان كه به درمانهای معمول دارویی پاسخ نداده اند ممكن است از انجام درمانهای جراحی سود ببرند. خارج نمودن كانون تشنج زا از مغز در شرایط خاص می تواند به كم كردن حملات و یا حتی معالجه كامل بیمار منجر شود. البته تصمیم گیری به انجام عمل جراحی فرآیندی پیچیده و دشوار است اما LTM امكان انتخاب بیماران برای اقدام جراحی را میسر می سازد.
نرم افزار تخصصی ارگونومی...
نوار عصب و عضله ...
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید