کمپاني توليد کننده:


EEG-Z

سنسور ثبت امواج مغزی در تمامی مدل های دستگاه های ProComp همراه با قابلیت چک کردن امپدانس هر یک از الکترودها

به همراه کیت کامل الکترود MonoPolar/Bipolar و کابل DIN

> مشخصات فنی:

Measured Parameters

Electrode to electrode impedance (resistive component only, default)
Single electrode impedance (user option, derived from electrode-electrode values)
Units and range: 0 to 199.9 KOhms. 200 KOhms and above displays as "OPEN"

Absolute Accuracy

+/- (5% of reading + 0.2 KOhms), from 1 to 50 KOhms
+/- 30% of reading, 50 to 199.9 KOhms
Relative (pair to pair) Accuracy
+/- (2% of reading + 0.1 KOhms) from 1 to 50 KOhms

Channel Bandwidth: 2Hz - 1kHz
CMRR: >130dB
Signal Input Range: 0 - 200uV
Sensitivity: <0.1uV RMS
Accuracy: +/-0.3uV RMS, +/-5% of reading @10 to 40 degrees C
Size: 1.45" x 1.45" x 0.45", (37mm x 37mm x 12mm)
Weight (Approx.): 1oz, (25g
Input Impedance: 10 Gohm in parallel with 10pF
Stimulus: 32Hz, DC-balanced, square wave burst
Maximum current during impedance checking: <5mA
Measurement time: 1.4 seconds to measure three electrode pairs
Measurement duration: 10 seconds from power on followed by EEG data acquisition

ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...