کمپاني توليد کننده:


EEG-Z

سنسور ثبت امواج مغزی در تمامی مدل های دستگاه های ProComp همراه با قابلیت چک کردن امپدانس هر یک از الکترودها

به همراه کیت کامل الکترود MonoPolar/Bipolar و کابل DIN

> مشخصات فنی:

Measured Parameters

Electrode to electrode impedance (resistive component only, default)
Single electrode impedance (user option, derived from electrode-electrode values)
Units and range: 0 to 199.9 KOhms. 200 KOhms and above displays as "OPEN"

Absolute Accuracy

+/- (5% of reading + 0.2 KOhms), from 1 to 50 KOhms
+/- 30% of reading, 50 to 199.9 KOhms
Relative (pair to pair) Accuracy
+/- (2% of reading + 0.1 KOhms) from 1 to 50 KOhms

Channel Bandwidth: 2Hz - 1kHz
CMRR: >130dB
Signal Input Range: 0 - 200uV
Sensitivity: <0.1uV RMS
Accuracy: +/-0.3uV RMS, +/-5% of reading @10 to 40 degrees C
Size: 1.45" x 1.45" x 0.45", (37mm x 37mm x 12mm)
Weight (Approx.): 1oz, (25g
Input Impedance: 10 Gohm in parallel with 10pF
Stimulus: 32Hz, DC-balanced, square wave burst
Maximum current during impedance checking: <5mA
Measurement time: 1.4 seconds to measure three electrode pairs
Measurement duration: 10 seconds from power on followed by EEG data acquisition

دستگاه تحریک الکتریکی مغز...
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید