کمپاني توليد کننده:


EEG Flex/Pro

سنسور ثبت امواج مغزی در تمامی مدل های دستگاه های ProComp بدون قابلیت چک کردن امپدانس

به همراه کیت کامل الکترود MonoPolar/Bipolar و کابل DIN

> مشخصات فنی:

Input Range: 0 - 200uV RMS
Bandwidth: 2Hz - 1kHz
Sensitivity: <0.1uV RMS
CMRR >130dB
Accuracy: +/-0.3uV RMS, +/-5% of reading @ 10 - 40 degrees C
Input Impedance: 1,000,000Mohm in parallel with 10pF
Size (Approx.): 1.45" x 1.45" x 0.45", ( 37mm x 37mm x 12mm )
Weight: 1oz (25g)

دستگاه بیوفیدبک و نوروفیدبک با قابلیت ثبت همزمان 8 پارامتر دلخواه فیزی...
دستگاهی برای حفظ تعادل...
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...