کمپاني توليد کننده:


Temperature Sensor

سنسور دما یکی از سنسورهای پرکاربرد در بیوفیدبک می باشد که در درمان اختلالات اضطرابی و ... می باشد که میتوان با استفاده از نوار به دور انگشت دست یا پا متصل می شود و درجه حرارت سطح پوست را بین 10C تا C45 را ثبت کرده و میزان تغییرات در دما را به صورت گراف و نمودار نمایش می دهد. لازم به ذکر است جهت ثبت دقیق تر از اتصال سنسور با پوست اطمینان حاصل شود.

> مشخصات فنی:

Cable length: approximately 60 in (152cm)
Accuracy: +/- 1.8 F, ( +/- 1.0 C ), 68 - 104 degrees F (20 - 40 degrees C)
Size/Type: 0.125 in bead thermistor
Range: 50 115 degrees F, 10 45 degrees C

دستگاه ثبت EEG به صورت بی سیم در سه مدل 8،20،32 کاناله...
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...
تحریک دیداری-شنیداری AVE و همچنین تحریک الکتریکی CES...