کمپاني توليد کننده:


Heart Rate/BVP Sensor

سنسور فشار خون جهت ثبت ضربان قلب و فشار خون از طریق حجم خون در زیر پوست استفاده می گردد و برای اختلالات اضطرابی و ... مورد استفاده قرار می گیرد این سنسور با کاربری آسان تنها از طریق اتصال به وسیله بند مخصوص بر روی یکی از انگشتان مورد استفاده قرار می گیرد به دلیل حساسیت بالا ی این سنسور ثبت امواج با کیفیتی فوق العاده صورت می گیرد.
نرم افزار بازی اسکیت سازگار با BioGraph Infiniti...
نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...
سنسور ثبت حرکت های عضله سطح پوست ...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید