کمپاني توليد کننده:


Heart Rate/BVP Sensor

سنسور فشار خون جهت ثبت ضربان قلب و فشار خون از طریق حجم خون در زیر پوست استفاده می گردد و برای اختلالات اضطرابی و ... مورد استفاده قرار می گیرد این سنسور با کاربری آسان تنها از طریق اتصال به وسیله بند مخصوص بر روی یکی از انگشتان مورد استفاده قرار می گیرد به دلیل حساسیت بالا ی این سنسور ثبت امواج با کیفیتی فوق العاده صورت می گیرد.
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
برترین تکنولوژی در بررسی و درمان اختلالات خواب...
ثبت نوار مغزی با امکانات منحصر به فرد برای تشخیص تشنج و اعلان هشدار...