کمپاني توليد کننده:


Heart Rate/BVP Sensor

سنسور فشار خون جهت ثبت ضربان قلب و فشار خون از طریق حجم خون در زیر پوست استفاده می گردد و برای اختلالات اضطرابی و ... مورد استفاده قرار می گیرد این سنسور با کاربری آسان تنها از طریق اتصال به وسیله بند مخصوص بر روی یکی از انگشتان مورد استفاده قرار می گیرد به دلیل حساسیت بالا ی این سنسور ثبت امواج با کیفیتی فوق العاده صورت می گیرد.
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
دستگاهی برای حفظ تعادل...
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید