کمپاني توليد کننده:


Skin Conductance Sensor

سنسور تعریق پوست یا تغییرات گالوانیک پوست یکی دیگر از سنسورهای مورد نیاز در بیوفیدبک در درمان استرس و اختلالات اضطرابی و ... می باشد که توسط دو نوار به دور دو انگشت دست یا پا بسته می شودبه نحوی که سطح داخلی الکترود با پوست در تماس باشد و از این طریق میزان هدایت پوستی را اندازه گیری نماید به طوری که بیمار کاملا احساس راحتی دارد.

مورد استفاده در درمان اختلالات اضطرابی، تعریق بیش از حد، دروغ سنجی و ...

تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...
سنسوری برای اندازه گیری جریان الکتریکی قلب...
نرم افزار بیوفیدبک...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید