کمپاني توليد کننده:


Skin Conductance Sensor

سنسور تعریق پوست یا تغییرات گالوانیک پوست یکی دیگر از سنسورهای مورد نیاز در بیوفیدبک در درمان استرس و اختلالات اضطرابی و ... می باشد که توسط دو نوار به دور دو انگشت دست یا پا بسته می شودبه نحوی که سطح داخلی الکترود با پوست در تماس باشد و از این طریق میزان هدایت پوستی را اندازه گیری نماید به طوری که بیمار کاملا احساس راحتی دارد.

مورد استفاده در درمان اختلالات اضطرابی، تعریق بیش از حد، دروغ سنجی و ...

دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید