کمپاني توليد کننده:


Tele-Infiniti Wireless Adaptor

وسیله ای برای اتصال آمپلی فایر به TT-USB از طریق وایرلس، جایگزین فیبر نوری

مناسب برای کاربردهای ورزشی

تحریک دیداری-شنیداری AVE و همچنین تحریک الکتریکی CES...
دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک با قابلیت ثبت همزمان تا 5 پارامتر دلخواه ف...
سنسوری برای ثبت قابلیت رسانایی پوست...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید