کمپاني توليد کننده:


Tele-Infiniti Wireless Adaptor

وسیله ای برای اتصال آمپلی فایر به TT-USB از طریق وایرلس، جایگزین فیبر نوری

مناسب برای کاربردهای ورزشی

سنسور ثبت حرکت های عضله سطح پوست ...
سنسوری برای ثبت فشار خون...
سنسور ثبت دمای پوست...