کمپاني توليد کننده:


Tele-Infiniti Wireless Adaptor

وسیله ای برای اتصال آمپلی فایر به TT-USB از طریق وایرلس، جایگزین فیبر نوری

مناسب برای کاربردهای ورزشی

در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...
نرم افزار تخصصی HemoEncephaloGraphy...
نرم افزار نوروفیدبک...