کمپاني توليد کننده:


Tele-Infiniti Wireless Adaptor

وسیله ای برای اتصال آمپلی فایر به TT-USB از طریق وایرلس، جایگزین فیبر نوری

مناسب برای کاربردهای ورزشی

بررسی و مانیتور اعصاب نوروفیزیولوژی حین عمل جراحی...
سنسوری برای ثبت امواج مغزی...
تمامی الکترودهای مورد استفاده در نوروفیدبک...