کمپاني توليد کننده:


TT-EEG Electrodes

الکترودهای مورد استفاده در نوروفیدبک

نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...
تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...
ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید