کمپاني توليد کننده:


TT-EEG Electrodes

الکترودهای مورد استفاده در نوروفیدبک

ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...
وسیله ای برای اتصال آمپلی فایر به TT-USB از طریق وایرلس...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید