کمپاني توليد کننده:


TT-EEG Electrodes

الکترودهای مورد استفاده در نوروفیدبک

آنالیز تغییرپذیری ضربان قلب...
نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...
وسیله ای برای اتصال آمپلی فایر به TT-USB از طریق وایرلس...