کمپاني توليد کننده:


BioGraph Infiniti

این نرم افزار هسته اصلی تمام نرم افزارهای فعلی و آتی محصولات نوروفیدبک و بیوفیدبک و سایکوفیزیولوژی کمپانی Thought Technology است. ضمن تحلیل داده های خام، تجربه گرافیکی و صوتی تصویری عالی این محصولات را همین نرم افزار ایجاد می کند. شامل تمامی امکانات و کارکرد هایی است که نیاز دارید تا بتوانید نرم افزار های ثانویه و مکمل و البته ضروری را نصب کنید. با این برنامه می توانید صفحه نمایش خود را به هر شکلی که دوست دارید تنظیم کنید.
نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...
دستگاهی برای حفظ تعادل...
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید