کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

دستگاه ثبت EEG به صورت بی سیم در سه مدل 8،20،32 کاناله...
بیوفیدبک و نوروفیدبک 10 کاناله با قابلیت ثبت داده با کیفیت بالا، مناسب...
دستگاه بیوفیدبک و نوروفیدبک با قابلیت ثبت همزمان 8 پارامتر دلخواه فیزی...