کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

دستگاه بیوفیدبک و نوروفیدبک با قابلیت ثبت همزمان 8 پارامتر دلخواه فیزی...
سنسوری برای ثبت امواج مغزی...
برترین تکنولوژی در بررسی و درمان اختلالات خواب...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید