کمپاني توليد کننده:


Ergonomic Suite

امکان ثبت 2 تا 10 کاناله sEMG یا همان EMG سطحی توسط این نرم افزار و هر کدام از دستگاه های Flex، Infiniti و پروکامپ 2 وجود دارد. به همراه آداپتورهای گونیومتری و فشارسنجی می توانید sEMG خام را با سرعت 2048 نمونه در ثانیه و RMS sEMG را با سرعت 256 نمونه در ثانیه ثبت و ذخیره کنید. بیش از 100 اسکرین که هر کدام از آن ها دنیائی از انتخاب را برای کار بالینی و تحقیقی در اختیار شما قرار می دهند در این نرم افزار یافت می شوند.
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
برترین تکنولوژی در بررسی و درمان اختلالات خواب...
ثبت نوار مغزی با امکانات منحصر به فرد برای تشخیص تشنج و اعلان هشدار...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید