کمپاني توليد کننده:


Ergonomic Suite

امکان ثبت 2 تا 10 کاناله sEMG یا همان EMG سطحی توسط این نرم افزار و هر کدام از دستگاه های Flex، Infiniti و پروکامپ 2 وجود دارد. به همراه آداپتورهای گونیومتری و فشارسنجی می توانید sEMG خام را با سرعت 2048 نمونه در ثانیه و RMS sEMG را با سرعت 256 نمونه در ثانیه ثبت و ذخیره کنید. بیش از 100 اسکرین که هر کدام از آن ها دنیائی از انتخاب را برای کار بالینی و تحقیقی در اختیار شما قرار می دهند در این نرم افزار یافت می شوند.
ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...
وسیله ای برای اتصال آمپلی فایر به TT-USB از طریق وایرلس...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید