کمپاني توليد کننده:


Ergonomic Suite

امکان ثبت 2 تا 10 کاناله sEMG یا همان EMG سطحی توسط این نرم افزار و هر کدام از دستگاه های Flex، Infiniti و پروکامپ 2 وجود دارد. به همراه آداپتورهای گونیومتری و فشارسنجی می توانید sEMG خام را با سرعت 2048 نمونه در ثانیه و RMS sEMG را با سرعت 256 نمونه در ثانیه ثبت و ذخیره کنید. بیش از 100 اسکرین که هر کدام از آن ها دنیائی از انتخاب را برای کار بالینی و تحقیقی در اختیار شما قرار می دهند در این نرم افزار یافت می شوند.
نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...
مجموعه نرم افزاری شامل بازی های مختلف...
آنالیز تغییرپذیری ضربان قلب...
دستگاه تحریک الکتریکی مغز...