کمپاني توليد کننده:


BioFun Suite

نرم افزاری جدید است که روی BioGraph Infiniti نصب می شود و از چندین بازی کامپیوتری و رابط کاربر کارتونی ساخته شده تا به وسیله این ابزار، خود تنظیمی و کنترل ارادی به همراه تفریح و سرگرمی به مراجع آموزش داده شود.
ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...
آنالیز تغییرپذیری ضربان قلب...