کمپاني توليد کننده:


BioFun Suite

نرم افزاری جدید است که روی BioGraph Infiniti نصب می شود و از چندین بازی کامپیوتری و رابط کاربر کارتونی ساخته شده تا به وسیله این ابزار، خود تنظیمی و کنترل ارادی به همراه تفریح و سرگرمی به مراجع آموزش داده شود.
نرم افزار تخصصی ارگونومی...
دستگاه ثبت EEG به صورت بی سیم در سه مدل 8،20،32 کاناله...
بررسی و مانیتور اعصاب نوروفیزیولوژی حین عمل جراحی...