کمپاني توليد کننده:


BioFun Suite

نرم افزاری جدید است که روی BioGraph Infiniti نصب می شود و از چندین بازی کامپیوتری و رابط کاربر کارتونی ساخته شده تا به وسیله این ابزار، خود تنظیمی و کنترل ارادی به همراه تفریح و سرگرمی به مراجع آموزش داده شود.
نرم افزار بیوفیدبک...
مبدل های مختلف الکترودهای EEG...
سنسور ثبت حرکت های عضله سطح پوست ...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید