کمپاني توليد کننده:


BioFun Suite

نرم افزاری جدید است که روی BioGraph Infiniti نصب می شود و از چندین بازی کامپیوتری و رابط کاربر کارتونی ساخته شده تا به وسیله این ابزار، خود تنظیمی و کنترل ارادی به همراه تفریح و سرگرمی به مراجع آموزش داده شود.
دستگاهی برای انجام ECT...
سنسوری برای ثبت قابلیت رسانایی پوست...
برترین تکنولوژی در بررسی و درمان اختلالات خواب...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید