کمپاني توليد کننده:


BioFun Suite

نرم افزاری جدید است که روی BioGraph Infiniti نصب می شود و از چندین بازی کامپیوتری و رابط کاربر کارتونی ساخته شده تا به وسیله این ابزار، خود تنظیمی و کنترل ارادی به همراه تفریح و سرگرمی به مراجع آموزش داده شود.
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...
کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...
ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...