کمپاني توليد کننده:


BioFun Suite

نرم افزاری جدید است که روی BioGraph Infiniti نصب می شود و از چندین بازی کامپیوتری و رابط کاربر کارتونی ساخته شده تا به وسیله این ابزار، خود تنظیمی و کنترل ارادی به همراه تفریح و سرگرمی به مراجع آموزش داده شود.
سنسوری برای ثبت امواج مغزی...
برترین تکنولوژی در بررسی و درمان اختلالات خواب...
نرم افزار بازی اسکیت سازگار با BioGraph Infiniti...