کمپاني توليد کننده:


CardioPro Infiniti

قابلیت آنالیز HRV یا تغییرپذیری ضربان قلب با این نرم افزار تخصصی امکان پذیر است. به همراه سایر نرم افزارهای فیزیولوژیک امکاناتی را به دست می دهد که تا قبل از این نیاز به امکانات خیلی تخصصی داشتند. تحلیل داده های فیزیولوژیک و گزارش نویسی با آن آسان است. هم چنین ابزار پیشرفته ای برای نرمال کردن و آنالیز داده های IBI (فاصله بین ضربان) دارد.
نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...
دستگاهی برای حفظ تعادل...
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید