کمپاني توليد کننده:


TT-pIR Mini Suite

آخرین تکنولوژی کمپانی مادر برای درمان میگرن. این نرم افزار مجموعه ای از ابزار بالینی است که امکان مونیتور ، آموزش و پیگیری موفقیت بیمارانی را که آموزش PIR فرونتال دریافت میکنند را ایجاد می کند. این نرم افزار با دستگاه های ProComp 2, ProComp 5, ProComp Infiniti, Flex Infiniti کار می کند.
دستگاه بیوفیدبک و نوروفیدبک با قابلیت ثبت همزمان 8 پارامتر دلخواه فیزی...
دستگاهی برای حفظ تعادل...
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...
ثبت نوار مغزی با امکانات منحصر به فرد برای تشخیص تشنج و اعلان هشدار...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید