کمپاني توليد کننده:


Starstim

استفاده از تحریک الکتریکی مغز با استفاده از جریان مستقیم برای درمان بیماری های مغزی و روانپزشکی و تاثیر چشمگیر آن، محققان را بر آن داشت تا ایده استفاده از سایر روش های تحریک الکتریکی را نیز در ذهن خود پرورش دهند. تحریک الکتریکی مغز با استفاده از جریان متناوب tACS و همچنین جریان تصادفی tRNS دریچه های امید جدیدی است که برای محققان می تواند جالب توجه باشد. آمار ها نشان می دهند در سال های اخیر میزان تحقیقات در این زمینه ها نسبت به tDCS رو به افزایش است.

دستگاه 8 کاناله Starstim کمپانی Neuroelectrics اسپانیا با قابلیت انجام هر یک از این سه روش تحریک الکتریکی tDCS/tACS/tRNS در کنار قابلیت ثبت امواج مغزی EEG قبل، در حین و بعد از تحریک با استفاده از کلاهی سبک و بی سیم (Wireless) به پژوهشگران این امکان را می دهد تا به بررسی رابطه میان امواج مغزی و روش های تحریک الکتریکی بپردازند. سیستم قابل شارژ و دقیق در کنار مزیت های نرم افزاری و ایمنی و راحتی استفاده از آن از دیگر امکانات این دستگاه می باشد. قابلیت تحریک ساختگی Sham و همچنین Double Blind از مزایای این دستگاه برای کارهای تحقیقاتی است.
کلاه این سیستم دارای 39 نقطه بر اساس سیستم 10-10 به منظور الکترودگذاری است که به کاربر امکان ثبت EEG را با استفاده از الکترودهای خشک و یا الکترودهایی که نیازمند ژل هستند، در کنار استفاده از الکترودهای اسفنجی و الکترودهای هیبریدی دو منظوره EEG/tCS می دهد.

این سیستم با نرم افزار Neurosurfer کاملا سازگار می باشد که امکان انجام نوروفیدبک را نیز به این دستگاه اضافه می نماید.

STARSTIM HOME RESEARCH KIT یکی دیگر از پکیج های این کمپانی با استفاده از این دستگاه است که این قابلیت را به کاربر می دهد تا بتواند پروتکل را تنظیم نموده و دستگاه را برای استفاده در خانه به مراجع داده و از طریق سرویس ابری NUBE بر روند جلسات نظارت داشته باشند.


Features

Wireless, wearable and easy-to-setup concept:
Allows for mobile stimulation and recording away from the clinic/lab.
Quick setup in less than 5 minutes
User-friendly NIC (Neuroelectrics Instrument Controller) software
Visualization of EEG features
Visualize of electric fields associated with tCS on the fly using StimViewer in NIC
Home use research and experiment management through the NUBE Cloud Service
Multi-channel and programmable EEG/tCS:
Stimulate or record EEG using up to 8 electrodes
EEG monitoring and stimulation simultaneously possible in different electrode positions
Pre-/Pos-stimulation EEG monitoring using the hybrid PISTIM electrodes
Independent current control at each electrode
Linear combination of tDCS, tACS and tRNS, or user-defined waveforms
Flexible electrode placement based on a subset of the 10-10 system
MRI and TMS compatible stimulation
Sham and fully configurable double-blind mode
Safety:
Stimulation current is hardware and software limited
Stimulation duration must be pre-programmed
Impedance check before and during stimulation
Abort stimulation functionality possible at anytime
Optional and advanced tools and features:
Remote control via TCP/IP data stream with MatNIC
EEG data streaming over the network for third-party application development
External TTL Trigger input receiver for ERP research using the LSL
TTL Trigger Adapter for hardware synchronization of triggers and EEG data
Touchproof Adapter for compatibility with standard "touchproof" electrodes
Testboard included, ideal for demos and testing


Technical Specifications

EEG functionality
Number of Channels: 8 Channels
Sampling rate: 500 S/s
Bandwidth: 0 to 125 Hz (DC coupled)
Resolution: 24 bits – 0,05 µV resolution
Noise: < 1 µV RMS
Common mode rejection ratio: -115 dB
Input impedance: 1 GΩ
Stimulation functionality
Number of channels: 8 channels
Sampling rate: 1000 S/s
Frequency range: 0 to 250 Hz (tACS) and 0 to 500 Hz (tRNS)
Configurable bandpass filter for tRNS
Stimulation types: tDCS, tACS and tRNS, with Sham mode
Maximum current per channel: ± 2mA
Current accuracy: 1%
Current resolution: 1 μA
Current is configurable independently for each channel
Configurable Ramp-up and Ramp-down times
Voltage: ± 15 V per electrode (30 V potential difference)
Stimulation safety:
Max current per electrode: 2mA
Max total injected current (by all electrodes, any time): 4 mA
Max duration per session: 1 hour
Stimulation session must be pre-programmed
Impedance check before and during stimulation
Abort functionality: possible at anytime
NECBOX (Neuroelectrics Control Box)
Dimensions: 60 mm x 85 mm x 20 mm
Weight: 65 g
Battery: USB rechargeable Li-Ion battery
Battery operating time: 8 hours (combined EEG/tCS)
Communication: Bluetooth 3.0 and 2.1
microSD card slot (for offline data storage)
Output: EDF+, ASCII data files or TCP/IP raw data streaming
Accelerometer data recording: 3 axis at 100 S/s


Applications

StarStim® complies with the European legislation for medical devices for the treatment of pain, stroke, depression and addictive disorders. In research, Starstim has been used in distinct areas such as basic neurophysiology, learning and cognitive enhancement, and it may be also used for BCI applications.


Software

Compatible software
Windows 7, 8 and Mac OS X
NIC (Neuroelectrics Instrument Controller)
NIC Offline for offline data visualization and analysis
NIC Home, a simplified home version of NIC for telemedicine applications
MatNIC (MATLAB toolkit), the network device control
Neurosurfer, the neurofeedback software
NUBE Cloud Service
StimWeaver multifocal/multielectrode stimulation montage optimization service 

دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
دستگاهی برای انجام ECT...
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
دستگاه تحریک الکتریکی مغز...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید