کمپاني توليد کننده:


Zukor's Grind

دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
برترین تکنولوژی در بررسی و درمان اختلالات خواب...
مبدل های مختلف الکترودهای EEG...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید