کمپاني توليد کننده:


ANT

ANT eego™ family

تجریه بهترین کیفیت سیگنال قابل ثبت و تلفیق هنر و تکنولوژی در محصولات خانواده eego که برای حیطه به سرعت در حال گسترش تحقیقات مغز و اعصاب و استفاده از آن برای تشخیص طراحی شده قابل دسترس است. برخی از مزایای این خانواده عبارتند از:
  • تلاش برای ارائه محصولی با کاربری آسان و دقت بسیار بالا مطابق با نیاز محققان. eego sports برای مطالعات EEG و EMG هنگام فعالیت طراحی شده در حالی که eego rt عمدتا برای مطالعاتی در نظر گرفته شده است که نیاز به داده های آنلاین دارند.
  • تعبیه نمودن سنسورهای اضافی فیزیولوژیک در eego sports ثبت کامل پارامترهای فیزیولوژی را در کنار امواج مغزی ممکن ساخته است.
  • تطابق داشتن با API برای رابط های کاربری که نیاز به اطلاعات آنلاین دارند از قبیل مطالعات BCI، پروژه های نوروریهب و همچنین نوروفیدبک.
  • eego sports قابلیت این را دارد که با دوربینی که به صورت همگام سازی شده ضبط می کند ارائه شود.
  • محصولات این خانواده دارای گواهی CE اروپا می باشند.
eego™rt:

در مدل های 16، 32 و 64 کاناله که با نرخ نمونه برداری 2048 هرتز و نرخ تبدیل 24 بیت و استفاده از کلاه های waveguard این کمپانی و تکنولوژی active shielding بهترین دیتا را به ما ارائه می کند.

system options & components

System components

eego rt 16
ES-100

eego rt 32
ES-101

eego sports 64
ES-102

eegoamplifier 16-channel eego amplifier
2 kHz, CE Class IIa
medical device
32-channel eego amplifier
2 kHz, CE Class IIa
medical device
64-channel eego amplifier
2 kHz, CE Class IIa
medical device
waveguard eeg cap -
sizes B, I ,C ,S ,M ,L
One 16-channel
waveguard cap
(free choice of size)
One 32-channel
waveguard cap
(free choice of size)
One 64-channel
waveguard cap
(free choice of size)
Trigger adapter DB25
eego rt API
Warranty eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
Support 6 months of free remote
support & software
updates
6 months of free remote
support & software
updates
6 months of free remote
support & software
updates

 

eego™sports:
با وزن تنها 500 گرم و کارکرد باتری 6 ساعت این مدل می توان گفت برای پژوهش هایی که حین حرکت می بایست انجام پذیرد بهترین انتخاب خواهد بود.

System components
eego sports 32
ES-230

eego sports 32 pro
ES-231

eego sports 64
ES-232

eego sports 64 pro
ES-233

eegosports amplifier 32-channel eego
amplifier, 2 kHz, CE
Class IIa medical device
32-channel eego
amplifier, 2 kHz, CE
Class IIa medical device
64-channel eego
amplifier, 2 kHz, CE
Class IIa medical device
64-channel eego
amplifier, 2 kHz, CE
Class IIa medical device
eego software
recording, review and export
waveguard eeg cap -
sizes B, I ,C ,S ,M ,L
One 32-channel
waveguard cap
(free of choice)
One 32-channel
waveguard cap
(free of choice)
One 64-channel
waveguard cap
(free of choice)
One 64-channel
waveguard cap
(free of choice)
asa pro
advanced EEG/ERP analysis
3-month trial 3-month trial 3-month trial 3-month trial
8" Windows 8+ tablet
eego sports backpack
EEG starter kit
eego sports suitcase
Trigger adapter DB25
Trigger adapter BNC
Sensebox - -
Auxiliary sensor kit - -
Warranty eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
Support 6 months of free remote
support & software
updates
6 months of free remote
support & software
updates
6 months of free remote
support & software
updates
6 months of free remote
support & software
updates
بررسی و مانیتور اعصاب نوروفیزیولوژی حین عمل جراحی...
پکیج جامع تبدیل EEG به نقشه مغزی (Brain Mapping) بهنجار...
دستگاه ثبت EEG به صورت بی سیم در سه مدل 8،20،32 کاناله...
برترین تکنولوژی در بررسی و درمان اختلالات خواب...