کمپاني توليد کننده:


ANT

ANT eego™ family

تجریه بهترین کیفیت سیگنال قابل ثبت و تلفیق هنر و تکنولوژی در محصولات خانواده eego که برای حیطه به سرعت در حال گسترش تحقیقات مغز و اعصاب و استفاده از آن برای تشخیص طراحی شده قابل دسترس است. برخی از مزایای این خانواده عبارتند از:
  • تلاش برای ارائه محصولی با کاربری آسان و دقت بسیار بالا مطابق با نیاز محققان. eego sports برای مطالعات EEG و EMG هنگام فعالیت طراحی شده در حالی که eego rt عمدتا برای مطالعاتی در نظر گرفته شده است که نیاز به داده های آنلاین دارند.
  • تعبیه نمودن سنسورهای اضافی فیزیولوژیک در eego sports ثبت کامل پارامترهای فیزیولوژی را در کنار امواج مغزی ممکن ساخته است.
  • تطابق داشتن با API برای رابط های کاربری که نیاز به اطلاعات آنلاین دارند از قبیل مطالعات BCI، پروژه های نوروریهب و همچنین نوروفیدبک.
  • eego sports قابلیت این را دارد که با دوربینی که به صورت همگام سازی شده ضبط می کند ارائه شود.
  • محصولات این خانواده دارای گواهی CE اروپا می باشند.
eego™rt:

در مدل های 16، 32 و 64 کاناله که با نرخ نمونه برداری 2048 هرتز و نرخ تبدیل 24 بیت و استفاده از کلاه های waveguard این کمپانی و تکنولوژی active shielding بهترین دیتا را به ما ارائه می کند.

system options & components

System components

eego rt 16
ES-100

eego rt 32
ES-101

eego sports 64
ES-102

eegoamplifier 16-channel eego amplifier
2 kHz, CE Class IIa
medical device
32-channel eego amplifier
2 kHz, CE Class IIa
medical device
64-channel eego amplifier
2 kHz, CE Class IIa
medical device
waveguard eeg cap -
sizes B, I ,C ,S ,M ,L
One 16-channel
waveguard cap
(free choice of size)
One 32-channel
waveguard cap
(free choice of size)
One 64-channel
waveguard cap
(free choice of size)
Trigger adapter DB25
eego rt API
Warranty eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
Support 6 months of free remote
support & software
updates
6 months of free remote
support & software
updates
6 months of free remote
support & software
updates

 

eego™sports:
با وزن تنها 500 گرم و کارکرد باتری 6 ساعت این مدل می توان گفت برای پژوهش هایی که حین حرکت می بایست انجام پذیرد بهترین انتخاب خواهد بود.

System components
eego sports 32
ES-230

eego sports 32 pro
ES-231

eego sports 64
ES-232

eego sports 64 pro
ES-233

eegosports amplifier 32-channel eego
amplifier, 2 kHz, CE
Class IIa medical device
32-channel eego
amplifier, 2 kHz, CE
Class IIa medical device
64-channel eego
amplifier, 2 kHz, CE
Class IIa medical device
64-channel eego
amplifier, 2 kHz, CE
Class IIa medical device
eego software
recording, review and export
waveguard eeg cap -
sizes B, I ,C ,S ,M ,L
One 32-channel
waveguard cap
(free of choice)
One 32-channel
waveguard cap
(free of choice)
One 64-channel
waveguard cap
(free of choice)
One 64-channel
waveguard cap
(free of choice)
asa pro
advanced EEG/ERP analysis
3-month trial 3-month trial 3-month trial 3-month trial
8" Windows 8+ tablet
eego sports backpack
EEG starter kit
eego sports suitcase
Trigger adapter DB25
Trigger adapter BNC
Sensebox - -
Auxiliary sensor kit - -
Warranty eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
eego amplifier: 2 years
waveguard cap: 1 year
Support 6 months of free remote
support & software
updates
6 months of free remote
support & software
updates
6 months of free remote
support & software
updates
6 months of free remote
support & software
updates
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...
بررسی و مانیتور اعصاب نوروفیزیولوژی حین عمل جراحی...
پکیج جامع تبدیل EEG به نقشه مغزی (Brain Mapping) بهنجار...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید