کمپاني توليد کننده:


تحریک الکتریکی مغز ActivaDose - tDCS

دستگاه ActivaDose کمپانی ActivaTek آمریکا با کاربری آسان برای استفاده های بالینی تحریک الکتریکی مغز tDCS می باشد که تمام موارد ایمنی در آن رعایت گردیده است. قابلیت افزایش شدت جریان تا 4 میلی آمپر و مقدار دوز 80 میلی آمپر در دقیقه باعث می شود بتوان آن را حتی برای استفاده های تحقیقاتی تحریک الکتریکی مغز نیز به کار برد.
از ویژگی های برجسته این دستگاه می توان به ramp up و ramp down اشاره کرد که جریان را به صورت تدریجی تا مقدار تنظیم شده افزایش و کاهش می دهد و راحتی مراجع را در پی خواهد داشت.

دستگاه به گونه ای است که مقدار شدت جریان تنظیم شده را تضمین می دهد. زمانی که مقدار مقاومت مدار زیاد باشد (که می تواند ناشی از مقاومت پوست زیاد و یا عدم پاکسازی صحیح زیر الکترودها باشد) برای رسیدن به شدت جریان تنظیم شده مقدار ولتاژ افزایش پیدا می کند. در این هنگام تنظیماتی که در دستگاه تعبیه شده است هشدارهای صوتی و تصویری مربوط به زمانی که این ولتاژ به بیش از حد مجاز برسد را به شما اعلام می دارد.
دیگر موارد اعلامی توسط دستگاه شامل عدم برقراری صحیح جریان، محدودیت شدت جریان و دوز تعریف شده و زمان تعویض باتری می باشند.

Specifications

Environmental Conditions Transport and store 50°F to 131°F (10°C to 55°C). Operate 41°F to 104°F (5°C to 40°C). Humidity less than 90%. Atmospheric pressure from sea level to 9,842 feet (3,000m).
Flammability Do not use around flammable gases, liquids or materials.
Mode of Operation Continuous.
Dimensions 6.1” x 3.5” x 1.9” (15.5 x 8.9 x 4.8cm)
Weight .4 lbs. (.18kg)
Cleaning Clean the case and lead clip wires as needed with an alcohol moistened cloth. Do not immerse in fluids.
Disposal Dispose of according to local, state and federal regulations. Remove battery before disposal.
Controls Two (dose and current).
Dose Range 0 to 80 mA-min.
Maximum Voltage 80V DC
Maximum Current 4.0 mA
Current Ramp Up Automatic (0 to 4.0 mA). Built-in option for manual override.
Current Ramp Down Automatic at end of treatment; paused or turned off by depressing knob. Built-in option for manual override.
Battery Use only 9V DC Alkaline. Ensure battery door is in place before starting treatment. Remove battery from unit when not in use.
Display Dose, Time Remaining, and Current (displayed simultaneously with interactive set-up).
Pause Feature YES (w/recalculation when restarted)
Visual Indicators Low battery and open circuit.
Audible Alerts Low battery, open circuit, and end-of treatment.
Auto Shut-Off Will automatically shut off after one (1) minute, if not in use.
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...
تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید