نرم افزار اصلی محصولات Thought Technology...ادامه
نرم افزار نوروفیدبک...ادامه
نرم افزار بیوفیدبک...ادامه
نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...ادامه
نرم افزار تخصصی ارگونومی...ادامه
مجموعه نرم افزاری شامل بازی های مختلف...ادامه
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...ادامه
آنالیز تغییرپذیری ضربان قلب...ادامه
نرم افزار تخصصی HemoEncephaloGraphy...ادامه
نرم افزار تخصصی HemoEncephaloGraphy...
مجموعه نرم افزاری شامل بازی های مختلف...
نرم افزار بیوفیدبک...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید