نقشه مغزی QEEG

نقشه مغزی QEEG یا نقشه فعالیت الكتریكی مغز (BEAM) شکلی ارتقاء یافته از EEG یا نوار مغزی سنتی است. فرایند آن به این صورت است كه اطلاعات EEG به دست آمده از سطح مغز، پس از آنکه تحت یکی از روش‌های پردازش سیگنال قرار گرفتند، به صورت نمایش مكانی (توپوگرافیک) فعالیت مغز و یا تشنج در می آیند (مؤسسه پزشکی آمریکا، 2008). تصاویر به دست آمده، به صورت یک نقشه (نموداری) از مغز مشخص شده و اطلاعات بر اساس اندازه دامنه، فركانس و محل فعالیت، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. این داده‌های خام به دست آمده، سپس با امواج مغزی جمعیت بهنجار مقایسه شده و از این طریق نوع تشنج خاص، محل و بیماری پزشكی و روانپزشکی احتمالی تعیین می شود.
از کاربردهای این روش می‌توان به تشخیص، سنجش، تشخیص افتراقی، درمان و پیگیری، تشخیص دقیق صرع و ... نام برد. مستندات پژوهشی و بالینی بیشتر را می توانید در راهنمای زیر مطالعه نمائید.
کلیات ارزیابی و تشخیص با روش QEEG

در وب سایت‌های زیر کاربردهای بیشتری از این روش از جمله پیشگیری از آلزایمر، تشخیص TBI، کمک به درمان میگرن و ... در مقالات قابل مشاهده است.

PubMed

Clinical EEG and Neuroscience

نمونه یک صفحه از گزارش چند صفحه ای ارائه شده توسط نرم افزار و تفسیر آن:

This excessive beta activity over sensorimotor and parietal "association" cortex reflects a very busy brain that's working over time producing thoughts, images and tension. This is commonly found in anxious people. Settling this down (training for lower beta amplitudes, coupled with increased alpha activity) helps the person find a relaxed mental and physical state.

کارگاه های مرتبط محصولات مرتبط
کارگاه آموزشی
QEEG