کاتالوگ
 عنوانگروهشرححجم
ProComp 2Thought Technologyنوروفیدبک/بیوفیدبک 2 کاناله1.63 MB
ProComp 5Thought Technologyنوروفیدبک/بیوفیدبک 5 کاناله1.18 MB
Biograph Infiniti 6Thought Technologyنرم افزار مادر دستگاه های نوروفیدبک و بیوفیدبک995.49 KB
Infiniti BrochureThought Technologyدستگاه های نوروفیدبک/بیوفیدبک829.32 KB
Tele InfinitiThought Technologyانتقال داده های دستگاه های ProComp به صورت بی سیم با برد 100 متر9.40 MB
MyoTracThought Technologyدستگاه مایوترک برای ثبت EMG بدون قابلیت تحریک1.32 MB
MyoTrac Infiniti SpecificationThought Technologyمشخصات دستگاه مایوترک با قابلیت ثبت دو EMG و انجام دو تحریک همزمان2.84 MB
MyoTrac InfinitiThought Technologyدستگاه مایوترک با قابلیت ثبت دو EMG و انجام دو تحریک همزمان1.33 MB
U-Control FlyerThought Technologyدستگاه مایوترک برای استفاده خانگی بیماران بی اختیاری ادرار97.96 KB
BioFunThought Technologyسوئیت نرم افزاری مجموعه بازی های تعاملی نورو/بیوفیدبک771.34 KB
Cadio Pro SuiteThought Technologyسوئیت نرم افزاری تخصصی تنظیم تغییر پذیری ضربان قلب HRV با استفاده از بیوفیدبک1،023.47 KB
Developer ToolsThought Technologyساخت و ویرایش پنجره های ثبت و درمان نوروفیدبک و بیوفیدبک114.06 KB
DynaMap SuiteThought Technologyسوئیت نرم افزاری بررسی لحظه ای فعالیت عضلات سطحی و کمک به روند درمان1.27 MB
EEG & Physiology SuitesThought Technologyسوئیت های جامع نرم افزاری نوروفیدبک و بیوفیدبک برای کاربردهای متنوع3.11 MB
Peak PerformanceThought Technologyارتقا عملکرد به صورت بی سیم برای راحتی ورزشکاران هنگام کار901.85 KB
Reaction TimeThought Technologyسوئیت نرم افزاری بررسی سرعت عکس العمل و کاهش آن با استفاده از نورو/بیوفیدبک3.55 MB
Stress Control SuiteThought Technologyسوئیت نرم افزاری مدیریت و کنترل استرس با استفاده از بیوفیدبک1.38 MB
TT-pIR HEGThought Technologyنوروفیدبک تغییر سرعت جریان خون محیطی مغز HemoEncephaloGraphy479.76 KB
Z-Score SuiteThought Technologyسوئیت نرم افزاری برای ارائه فیدبک بر اساس نمره Z شاخص های EEG1.48 MB
Z-Score SuiteThought Technologyسوئیت نرم افزاری برای ارائه فیدبک بر اساس نمره Z شاخص های به دست آمده از EEG1.48 MB
HRV SuiteThought Technologyسوئیت نرم افزاری تنظیم تغییر پذیری ضربان قلب HRV با استفاده از بیوفیدبک 2 کاناله541.45 KB
SCP SuiteThought Technologyسوئیت نرم افزاری برای ارائه فیدبک پتانسیل های قشری آهسته Slow Cortical Potential465.72 KB
Enobio EEGNeuroelectricsدستگاه ثبت امواج مغزی به صورت وایرلس - 8/20/32 کاناله3.32 MB
StarstimNeuroelectricsدستگاه تحریک الکتریکی مغز (tDCS,tACS,tRNS) با قابلیت ثبت همزمان EEG631.07 KB
EEG BrochureMitsarدستگاه های نوار مغزی (EEG) شرکت Mitsar241.60 KB
Mitsar EEG SpecificationMitsarمشخصات مدل های مختلف دستگاه EEG کمپانی Mitsar5.64 MB
Mitsar EEG BrouchureMitsarثبت امواج مغزی در دو مدل 21 و 24 کاناله638.62 KB
Easy IIICadwellدستگاه EEG مدل Easy III 833.21 KB
Easy3 EEG Top ReasonsCadwellسه دلیل برای انتخاب Easy III!229.91 KB
AlternaCadwellدستگاه EEG مدل Alterna8.71 MB
Easy AmbulatoryCadwellدستگاه EEG مدل Easy Ambulatory مناسب برای ثبت سیار6.16 MB
ApneaTrakCadwellدستگاه EEG مدل ApneaTrak513.01 KB
ActivaDose IIActivaTekدستورالعمل و راهنمای استفاده از دستگاه تحریک الکتریکی مغز tDCS1.38 MB