پشتیبانی
پشتیبانی آنلاین:
شما می توانید با انجام اقدامات زیر جهت رفع مشکل به وسیله تیم پشتیبانی ما اقدام نمائید:
نرم افزار زیر را دریافت و اجرا کنید. (این نسخه نیاز به نصب ندارد)
همکاران ما با دسترسی به سیستم شما، نرم افزار را بررسی کرده و مشکل را برطرف می نمایند. در طول انجام این فرآیند شما می توانید تمام کارهای انجام گرفته را در مانیتور خود مشاهده کنید و با نحوه حل مشکل آشنا شوید.