پشتیبانی
 پشتیبانی آنلاین:
شما می توانید با استفاده از یکی از نرم‌افزارهای زیر جهت رفع مشکل به وسیله تیم پشتیبانی ما اقدام نمائید. همکاران ما با دسترسی به سیستم شما، نرم‌افزار را بررسی کرده و مشکل را برطرف می‌نمایند. در طول انجام این فرآیند شما می‌توانید تمام کارهای انجام گرفته را در مانیتور خود مشاهده کنید و با نحوه حل مشکل آشنا شوید.


دانلود نرم‌افزار AnyDeskanydesk