آزمون شناختی برای شناسایی پاسخ به درمان متیل فنیدیت در کودکان دارای بیش‌فعالی/نقص توجه

آزمون شناختی در ADHD

Journal of Attention Disorders / 2014 Aug 13

Cognitive Testing to Identify Children With ADHD Who Do and Do Not Respond to Methylphenidate

Glen R. Elliott, Christine Blasey, William Rekshan, A. John Rush, Donna M. Palmer, Simon Clarke, Michael Kohn, Craig Kaplan, and Evian Gordo

DOI: 10.1177/1087054714543924

هدف: بررسی اثر اندازه‌گیری‌های شناختی در پیش‌بینی پاسخ به متیل فنیدیت (ریتالین) در کودکان و نوجوانان.

روش: شرکت‌کنندگان در پروژه iSPOT-A یک آزمون شناختی را پیش از دریافت ۶ هفته متیل فنیدیت به انجام رساندند. معیار پاسخ‌دهی کاهش ۲۵ درصدی در امتیازات مقیاس درجه بندی ADHD IV است. مشخصه‌های عملگر دریافتی ROC با حداکثر دقت و حساسیت پاسخ‌دهندگان را از غیر پاسخ‌دهندگان تمیز داده است.

نتیجه: به صورت کلی ۶۲٪ از شرکت‌کنندگان به متیل فنیدیت پاسخ دادند. نرخ پاسخ‌دهی برای گروه‌های تمیز داده‌شده ROC بین ۱۸ تا ۸۵ درصد بود. غیر پاسخ‌دهندگان ارتباط شناختی کمتری را در تغییر توجه، توجه مداوم، برنامه‌ریزی و تکانش‌گری نشان دادند. گروهی از پاسخ‌دهندگان بالاتر از ده سال بودند و در تغییر توجه و تکانش‌گری با مشکل مواجه بودند. گروه دوم دارای تغییر توجه بهبودیافته، امتیاز تست تواجه مداوم CPT معمولی یا بالاتر و امتیاز بالاتر از میانگین در آزمون فراخنای ارقام بودند.

نتیجه گیری: آزمون‌های شناختی می‌تواند یک راه ساده و کم‌هزینه را برای برنامه‌ریزی روند درمان کودکان و نوجوانان دارای بیش‌فعالی/نقص توجه فراهم نماید.

Abstract

OBJECTIVE: To explore the utility of cognitive measures for predicting response of children and adolescents to methylphenidate (MPH).

METHOD: Participants from the International Study to Predict Optimized Treatment-in ADHD (iSPOT-A) completed a cognitive test battery prior to receiving 6 weeks of MPH. The responder criterion was a 25% reduction in ADHD-Rating Scale-IV scores. Receiver Operator Characteristics (ROC) classified non-responders from responders with maximal sensitivity and specificity.

RESULTS: Overall, 62% of participants responded to MPH. Response rates for ROC-identified groups ranged from 18% to 85%. Non-responders showed compromised cognition related to switching of attention, sustained attention, planning, and impulsivity. One group of responders were 10 years of age or older and had impaired switching of attention and impulsivity; a second group had enhanced switching of attention, normal or higher Continuous Performance Task (CPT) scores, and above average scores on digit span.

CONCLUSION: Cognitive tests may provide a simple, low-cost tool for treatment planning for children and adolescents with ADHD.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!