ضمن سپاس از حضور شما در غرفه فارمد تجهیز در نمایشگاه ساخت ایران، تقاضا دارد جهت اطلاع از ایونت های مربوط به شرکت فارمد تجهیز در حیطه نوروساینس اطلاعات خود را وارد نمایید.