بیست و نهمین کنفرانس سالیانه ISNR

انجمن بین‌المللی نوروفیدبک و تحقیقات ISNR از مهم‌ترین نهادهای نوروفیدبک در دنیا، بیست و نهمین کنفرانس سالیانه خود را در تاریخ ۴ الی ۶ تیر ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار می‌کند. ۲۴ امتیاز بازآموزی توسط انجمن روانشناسان آمریکا APA به شرکت‌کنندگان این کنفرانس تعلق می‌گیرد.

در این کنفرانس آخرین یافته‌ها و کاربردهای تکنولوژی‌های مختلف توسط برترین متخصصین بین‌المللی این حوزه ارائه می‌شود. بررسی اثرات ویروس کووید -۱۹ بر روی مغز، رفتار و همبستگی آن با QEEG و روش‌های درمانی برای مشکلات شناختی ناشی آز آن نیز از جمله برنامه‌های این کنفرانس است. در کنار برنامه‌های اصلی، کارگاه‌های آموزشی مختلفی برگزار شده و بخش ارائه پوستر نیز وجود دارد. ایجاد گروه‌های کوچک برای بحث و تبادل نظر و به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه از دیگر قسمت‌های این کنفرانس است.

برنامه کنفرانس

کنفرانس ISNR

لیست کارگاه‌ها

Foundations of Heart Rate Variability Bioefeedback (Presented in Spanish)

– Miriam Sanches-Gama & Dolores Gaxiola

Deeper Understanding and Better Treatment with HBImed Database

– Andreas Muller, Diana Martinez-Huerta, Angelka Sadar, & Leon Morales-Quezada

Principles of Noninvasive Neuromodulation in Neurological and Psychiatric Disorders

– Leon Morales-Quezada, Mirret El-Hagrassy, & Deniz Doruk Camsari

Filling in the Gaps: Intermediate Topics, Intermediate Level Questions and Discussion

– Glenn Weiner

How Immunity, Epigentics, and Inflammation Impact Neuromodulation: What Clinicians Need to Know

– Penijean Gracefire & Alexandra Linardakis

Advanced Ethics in qEEG and Neuroregulation

– Robert Longo & Leslie Sherlin

Integrating Clinical Hypnosis and Neurofeedback

– Steve Warner

Neuroregulation for Persistent Symptoms Following Traumatic Brain Injury

– Tanya Morosoli

Event-Related Potentials in Real Time for Assessment and Feedback

– Thomas Collura, Ronald Bonnstetter, Estate Sokhadze, et al.

Neurofeedback as an Assisting Tool to Analytically Oriented Psychotherapeutic Clinic (Presented in Portuguese)

– Cinara Ferreira Soares

BCIA Exam Review Course

– Mark Jones

Creating Functional EEG Reports with the HBImed Report Generator

– Mitchell Sadar & Angelika Sadar

Introductions to Deymed 2 Channel Neurofeedback System with Emphasis on Operant Conditioning for Home and Clinical Use

– Rex Cannon

Electroencephalogram: Linking Neuology, Psychiatry, and Neurofeedback

– Castellano, Swatzyna, Kerasidis, & Turner

The Principles and Practice of Photobiomodulation Relevant to Neurofeedback Updated for 2021

– Lew Lim

سایت کنفرانس:

https://web.cvent.com/event/61a46e2b-b320-4ace-8002-0956f17178f1/summary

 

کنفرانس ISNR

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!