تحریک غیرتهاجمی مغز در علوم اعصاب شناختی

تحریک مغزی tDCS TMS

Volume 87, Issue 5, p932–۹۴۵, ۲ September 2015
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2015.07.032

Non-invasive Human Brain Stimulation in Cognitive Neuroscience: A Primer

Beth L. Parkin,1 Hamed Ekhtiari,2,3 and Vincent F. Walsh1,*
۱-Institute of Cognitive Neuroscience, University College London, Alexandra House, 17-19 Queen Square, London WC1N 3AR, UK
۲-Translational Neuroscience Program, Iranian Institute for Cognitive Sciences Studies, #18 Pezeshkpour Alley, Vali-e-asr Avenue, Tehran, 1594834111, Iran
۳-Neuroimaging and Analysis Group, Cellular and Molecular Imaging Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 1416753955, Iran

استفاده از تحریک غیرتهاجمی مغز در مطالعات علوم اعصاب شناختی انسان بسیار گسترده است. این امر منجر به پیشرفت‌های واقعی در درک ادراک و شناخت شده است و برخی امیدها را برای استفاده از دانش در زمینه‌های بالینی ایجاد کرده است. در حال حاضر چندین شکل تحریک وجود دارد، توانایی ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر و موضوع اخلاق پزشکی که ویژه تحریک مغز هستند. در این مقاله پایه‌ای، هدف ما این است که به کاربران این روش‌ها نقطه شروع و چشم‌اندازی را برای مشاهده سوالات کلیدی و مفید اشکال مختلف تحریک مغزی غیرتهاجمی ارائه دهیم. ما این کار را با نگاهی انتقادی به نکات برجسته اخیر در ادبیات پژوهشی، مطالعات موردی برای نشان دادن عناصر لازم و کافی برای پژوهش‌های خوب انجام داده‌ایم و به سوالات و یافته‌هایی اشاره کرده‌ایم که تنها با استفاده از روش‌های مداخله‌ای قابل حل است.

The use of non-invasive brain stimulation is widespread in studies of human cognitive neuroscience. This has led to some genuine advances in understanding perception and cognition, and has raised some hopes of applying the knowledge in clinical contexts. There are now several forms of stimulation, the ability to combine these with other methods, and ethical questions that are special to brain stimulation. In this Primer, we aim to give the users of these methods a starting point and perspective from which to view the key questions and usefulness of the different forms of non-invasive brain stimulation. We have done so by taking a critical view of recent highlights in the literature, selected case studies to illustrate the elements necessary and sufficient for good experiments, and pointed to questions and findings that can only be addressed using interference methods.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!