روانپزشکی مداخله‌ای – آکادمی روانپزشکی آمریکا

روانپزشکی tDCS rTMS

Interventional Psychiatry: How Should Psychiatric Educators Incorporate Neuromodulation into Training?

Published in final edited form as:

Acad Psychiatry. 2014 April ; 38(2): 168–176. doi:10.1007/s40596-014-0050-x.

Nolan R. Williams, Joseph J. Taylor, Jonathan M. Snipes, E. Baron Short, Edward M. Kantor, and Mark S. George

Medical University of South Carolina, Charleston, SC, USA

روانپزشکی مداخله‌ای یک فوق تخصص نوظهور است که از روش‌های گسترده‌ای از تکنیک‌های تغییر عصبی (neuromodulation) در چارچوب دیدگاه مبتنی بر مدار الکتریکی بدکارکردی ذهنی به عنوان منشاء اختلالات روانی استفاده می‌کند. نویسندگان توسعه یک مدل آموزش روانپزشکی مداخله‌ای مشابه آنچه که در مغز و اعصاب و قلب و عروق وجود دارد را پیشنهاد می‌کنند. استفاده از مدرسین معتبر و تاییدشده علاوه بر اینکه توسعه و غنی شدن صحیح و ایمن و رشد موثر حیطه تحریک‌های مغزی را تسهیل می‌نماید به صورت بالقوه می‌تواند اثربخشی درمان‌های فعلی را نیز بهبود ببخشد.

استفاده از روش‌های تحریک مغزی در درمان بیماری‌های روانپزشکی به صورت گسترده‌ای در حال گسترش است. روانپزشکانی که از این روش‌ها استفاده می‌کنند با عناوینی نظیر پزشک ECT، ارائه‌دهنده TMS یا درمانگر جسمی شناخته می‌شوند. این عناوین نمی‌توانند وسعت و ماهیت اصلی تحریک مغزی را در بر بگیرند. برای سهولت، اصطلاح -روانپزشک مداخله‌گر- به کسانی که در این مداخلات فوق تخصصی آموزش و یا تاییدیه دریافت نموده‌اند پیشنهاد شده و برنامه توسعه مدل‌های آموزشی برای این فوق تخصص نوپا در کنار پروژه مایلستون روانپزشکی ارائه گردیده است.

Abstract

Objective – Interventional psychiatry is an emerging subspecialty that uses a variety of procedural neuromodulation techniques in the context of an electrocircuit-based view of mental dysfunction as proximal causes for psychiatric diseases.

Methods – The authors propose the development of an interventional psychiatry-training paradigm analogous to those found in cardiology and neurology.

Results – The proposed comprehensive training in interventional psychiatry would include didactics in the theory, proposed mechanisms, and delivery of invasive and noninvasive brain stimulation.

Conclusions – The development and refinement of this subspecialty would facilitate safe, effective growth in the field of brain stimulation by certified and credentialed practitioners within the field of psychiatry while also potentially improving the efficacy of current treatments.Brain stimulation technologies are becoming increasingly common in the treatment of psychiatric illness. Psychiatrists who employ these methods have been described in procedure-specific terms such as ECT practitioner, TMS provider, or somatic therapist. Unfortunately, these labels fail to encompass the scope and procedural nature of brain stimulation. In order to facilitate the training and certification of those who perform these highly specialized interventions, we propose the term “interventional psychiatrist” and offer a plan to develop training paradigms for this blossoming subspecialty within the field of psychiatry [1] and alongside the emerging training milestone project [2].

Summary
Interventional psychiatry, though still in its infancy, is an exponentially growing subspecialty within psychiatry that needs to be recognized and developed. Although many brain stimulation tools are currently in the realm of research, the FDA has approved at least three brain stimulation treatments (ECT, VNS, TMS) as therapeutic interventions in traditional psychiatric illnesses. Currently the target population of these experimental treatments primarily consists of treatment-resistant psychiatric patients, but this is likely to change. It is important to recognize formally and promote the training of interventional psychiatrists because the field of brain stimulation is rapidly becoming more clinically relevant, more widely available, and more complex. The dearth of physicians who are trained to implement brain stimulation for treatment-resistant patients with psychiatric disorders is troubling. These training deficits are compounded with the reality that invasive treatment of psychiatric disorders is one of the most controversial subjects in medicine, a topic that raises significant moral, ethical, and socioeconomic issues [41]. As a field, we need to make sure these methods are used thoughtfully and appropriately integrated into person-centered care and mental health recovery paradigms. Through ethical and procedural pairing, we can avoid the missteps and abuses of treatment from previous generations.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!