بررسی و تنظیم قواعد کاربردهای بالینی و تحقیقاتی tDCS

تحریک غیرتهاجمی مغز tDCS

Clin Res Regul Aff, Early Online: 1–14

Regulatory considerations for the clinical and research use of transcranial direct current stimulation (tDCS): Review and recommendations from an expert panel

F. Fregni, M. A. Nitsche, C. K. Loo, A. R. Brunoni, P. Marangolo, J. Leite, S. Carvalho, N. Bolognini, W. Caumo, N. J. Paik, M. Simis, K. Ueda, H. Ekhtiari, P. Luu, D. M. Tucker, W. J. Tyler, J. Brunelin, A. Datta, C. H. Juan, G. Venkatasubramanian, P. S. Boggio, and M. Bikson

تحریک الکتریکی مغز tES در ۱۵ سال اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. یکی از روش‌های تحریک الکتریکی که بیشترین تاثیر را در این رشد داشته، تحریک با استفاده از جریان مستقیم است. تلاش‌های پژوهشی قابل توجهی برای تعیین پتانسیل‌های بالینی این روش صورت پذیرفته و علی رغم نتایج امیدوارکننده در علوم اعصاب بالینی و پایه، عدم وجود نظارت بین‌المللی مشخص، مانع از پیشرفت بیشتر آن گردیده است. به همین منظور گروهی از محققین و درمانگران متخصص در این حوزه به مرور و بررسی کاربردهای این روش در حوزه پژوهش و درمان پرداختند. این مقاله مروری نگاهی داشته است به وضعیت tDCS در کشورهای استرالیا، برزیل، فرانسه، آلمان، هند، ایران، ایتالیا، پرتغال، کره جنوبی، تایوان و آمریکا و نتیجه را بر اساس استفاده تحقیقاتی و درمان off label خلاصه نموده است.

ضروری است که یک تلاش جهانی و یا منطقه ای برای دنبال کردن شواهد قطعی به منظور تصویب، تنظیم و محدود کردن استفاده از tDCS سازماندهی گردد.

The field of transcranial electrical stimulation (tES) has experienced significant growth in the past 15 years. One of the tES techniques leading this increased interest is transcranial direct current stimulation (tDCS). Significant research efforts have been devoted to determining the clinical potential of tDCS in humans. Despite the promising results obtained with tDCS in basic and clinical neuroscience, further progress has been impeded by a lack of clarity on international regulatory pathways. Therefore, a group of research and clinician experts on tDCS were convened to review the research and clinical use of tDCS. This report reviews the regulatory status of tDCS and summarizes the results according to research, off-label, and compassionate use of tDCS in the following countries: Australia, Brazil, France, Germany, India, Iran, Italy, Portugal, South Korea, Taiwan, and the US. Research use, off label treatment, and compassionate use of tDCS are employed in most of the countries reviewed in this study.

It is critical that a global or local effort is organized to pursue definite evidence to either approve and regulate or restrict the use of tDCS in clinical practice on the basis of adequate randomized controlled treatment trials.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!