مدرسه فارمد در سال ۱۳۹۹ توانست ۲۳ کارگاه آنلاین نوروساینس را با حضور بیش از ۶۰۰ شرکت‌کننده برگزار کند. آیا تجربه حضور در کارگاه‌های آنلاین ما را داشته‌اید؟ لطفا نظر خود را برای ما بنویسید.

برای پیش ثبت نام کارگاه‌های بهار ۱۴۰۰ می‌توانید با ما از طریق شماره ۰۲۱۸۸۵۰۳۶۳۳ داخلی ۶ در تماس باشید.

1 بیوفیدبک کف لگن Pelvic Floor تهران ۵ اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
2 نوروفیدبک عمومی یزد ۱۱-۱۳ اردیبهشت مرکز مشاوره امام حسین یزد
3 تحریک مغناطیسی مغز rTMS تهران ۱۹-۲۰ اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
4 پتانسیل وابسته به رویداد EEG/ERP تبریز ۲۵-۲۷ اردیبهشت کلینیک همراه تبریز
5 نوروفیدبک عمومی اصفهان ۲۹-۳۱ خرداد مرکز مشاوره توحید اصفهان
6 نوروفیدبک عمومی مشهد ۱۲-۱۴ تیر پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد
7 نوروفیدبک عمومی تهران ۱۶-۱۸ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران - مرکز مشاوره زندگی مرکز مشاوره دانشگاه تهران
8 نوروفیدبک عمومی یزد ۲۳-۲۵ مرداد مرکز مشاوره امام حسین یزد
9 تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۳۱ مرداد-۱ شهریور موسسه دانش اعتیاد ایرسا
10 نوروفیدبک عمومی شیراز ۳۰ مرداد-۱ شهریور -
11 نوروفیدبک عمومی تبریز ۳-۵ شهریور کلینیک همراه تبریز
12 نوروفیدبک عمومی اصفهان ۱۳-۱۵ شهریور مرکز مشاوره توحید اصفهان
13 نوروفیدبک عمومی تهران ۳-۵ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
14 نوروفیدبک عمومی کرمان ۱۰-۱۲ مهر مرکز مشاوره پیوند
15 بیوفیدبک مقدماتی تهران ۲۵-۲۶ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
16 نوروفیدبک عمومی تهران ۱-۳ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
17 نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۵-۱۶ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
18 نوروفیدبک عمومی مشهد ۶-۸ آذر مرکز مشاوره صارمی
19 نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران - مرکز مشاوره زندگی
20 نوروفیدبک پیشرفته تبریز ۵-۶ دی کلینیک همراه تبریز
21 تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۲۶-۲۷ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
22 بیوفیدبک مقدماتی تهران ۲۵-۲۷ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
23 نوروفیدبک عمومی اصفهان ۲۸-۲۹ دی مرکز مشاوره توحید اصفهان
24 نوروفیدبک عمومی تهران ۲-۴ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
25 نوروفیدبک عمومی ساری ۹-۱۱ بهمن انجمن روانپزشکان مازندران
26 نوروفیدبک عمومی دزفول ۱۶-۱۸ بهمن کلینیک روانپزشکی طراوت
27 نقشه مغزی QEEG تهران ۷-۸ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
28 تحریک الکتریکی مغز tDCS مشهد ۱۴-۱۵ اسفند پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد
29 نوروفیدبک عمومی تهران ۱۴-۱۶ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
30 نوروفیدبک عمومی اهواز ۲۱-۲۳ اسفند مرکز مشاوره رویای سبز

 

۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۷-۲۹ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۰-۱۱ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ نوروفیدبک پیشرفته اصفهان ۱۷-۱۸ اردیبهشت مرکز مشاوره توحید مرکز مشاوره توحید اصفهان
۴ نوروفیدبک عمومی تبریز ۲۴-۲۶ اردیبهشت کلینیک همراه تبریز مرکز تخصصی همراه تبریز
۵ نوروفیدبک در ورزش تهران ۳۱ اردیبهشت-۲ خرداد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۱-۲۳ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۷ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۲۸-۳۰ خرداد مرکز مشاوره توحید مرکز مشاوره توحید اصفهان
۸ بیوفیدبک مقدماتی تهران ۴-۶ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۵-۱۷ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۰ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۲۳-۲۴ مرداد مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
۱۱ نوروفیدبک عمومی مشهد ۲۹-۳۱ مرداد مرکز مشاوره صارمی مرکز مشاوره صارمی
۱۲ نوروفیدبک عمومی شیراز ۵-۷ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
۱۳ بیوفیدبک مقدماتی اصفهان ۱۲-۱۴ شهریور مرکز مشاوره توحید مرکز مشاوره توحید اصفهان
۱۴ سمینار آشنایی با الکتروانسفالوگرافی کمی تهران ۱۳ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۵ نقشه مغزی QEEG تهران ۱۹-۲۱ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۲-۴ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۷ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۷-۱۸ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۸ تحریک الکتریکی مغز tDCS / تحریک مغناطیسی مغز TMS
(پروفسور مایکل نیچه)
تهران ۲۴-۲۵ مهر مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
۱۹ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۳۰ مهر – ۲ آبان مرکز مشاوره توحید مرکز مشاوره توحید اصفهان
۲۰ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۸-۳۰ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۱ نوروفیدبک عمومی ساری ۵-۷ آذر انجمن روانپزشکان مازندران
۲۲ نورفیدبک و بیوفیدبک در میگرن کرمان ۱۳-۱۴ آذر مرکز مشاوره پیوند کرمان
۲۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۶-۲۸ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۴ تحریک الکتریکی مغز tDCS اصفهان ۲۷-۲۸ آذر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۵ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۱۱-۱۲ دی مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
۲۶ نوروفیدبک عمومی تبریز ۱۴-۱۵ دی مرکز مشاوره دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
۲۷ نوروفیدبک پیشرفته تهران  ۲۵-۲۶ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۱-۳ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۹ نقشه مغزی QEEG تهران ۱۵-۱۷ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۰ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۲۹ بهمن-۱ اسفند مرکز مشاوره توحید مرکز مشاوره توحید اصفهان
۳۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۲ نوروفیدبک عمومی ارومیه ۲۰-۲۲ اسفند

 

۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۶-۲۸ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ تحریک مغناطیسی مغز rTMS تهران ۳-۴ اردیبهشت انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن روانپزشکان ایران
۳ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۰-۱۱ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ نوروفیدبک عمومی شیراز ۱۶-۱۸ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز
۵ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۳-۲۵ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک عمومی مشهد ۳۰ اردیبهشت-۱ خرداد مرکز مشاوره کاوش شرق مرکز کاوش مشهد
۷ نقشه مغزی QEEG تهران ۶-۸ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۹-۲۱ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ نورفیدبک و بیوفیدبک در میگرن تهران ۲۱-۲۲ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۰ صرع در روانپزشکی تهران ۲۱-۲۲ خرداد انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن روانپزشکان ایران
۱۱ نوروفیدبک عمومی زرند کرمان ۲۴-۲۶ خرداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد
۱۲ نوروفیدبک عمومی تهران ۳۱ تیر-۲ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳  نوروفیدبک عمومی اصفهان ۷-۹ مرداد مرکز مشاوره توحید اصفهان مرکز مشاوره توحید اصفهان
۱۴ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۴-۱۶ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۵ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۴-۵ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۶ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۱۱-۱۳ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۷ بیوفیدبک مقدماتی تهران ۱۱-۱۳ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۸-۲۰ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۹ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۲۶-۲۷ شهریور انجمن علمی روانپزشکان ایران-مرکز ملی مطالعات اعتیاد انجمن روانپزشکان ایران
۲۰ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۵-۱۷ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۱ تحریک مغناطیسی مغز rTMS تهران ۶-۸ آبان انجمن علمی روانپزشکان ایران-مرکز ملی مطالعات اعتیاد انجمن روانپزشکان ایران
۲۲ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۳ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۰-۲۱ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۴ نوروفیدبک عمومی مشهد ۲۸-۲۹ آبان انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۲۵ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۴-۶ آذر مرکز مشاوره توحید اصفهان مرکز مشاوره توحید اصفهان
۲۶ پتانسیل وابسته به رویداد ERP تهران ۱۷-۱۸ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۷ نوروفیدبک عمومی اهواز ۲۵-۲۷ آذر مرکز مشاوره خجسته اهواز مرکز خجسته اهواز
۲۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۹-۱۱ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۹ نوروفیدبک پیشرفته شیراز ۱۷-۱۸ دی مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
۳۰  نوروفیدبک عمومی زاهدان ۳۰ دی – ۲ بهمن گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۳۱ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۷-۸ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۲ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۴-۱۶ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۳ نوروفیدبک عمومی تبریز ۴-۶ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
۳۴ نوروفیدبک عمومی شیراز ۱۱-۱۳ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز
۳۵ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۰-۲۱ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

۱ پتانسیل وابسته به رویداد ERP تبریز ۱۹-۲۰ فروردین دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
۲ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۵-۲۷ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ نوروفیدبک عمومی شیراز ۲۲-۲۴ اردیبهشت مهراز اندیشه خردجویان مهراز اندیشه
۴ نوروفیدبک عمومی تهران ۵-۷ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۵ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۲-۱۳ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۳-۲۵ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۷ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۶-۸ مرداد مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان مرکز پرتو توحید اصفهان
۸ بیوفیدبک مقدماتی تهران ۱۳-۱۵ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ نوروفیدبک عمومی مشهد ۲۰-۲۲ مرداد انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۱۰ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۷-۲۹ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ نوروفیدبک عمومی تبریز ۲-۴ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
۱۲ نوروفیدبک عمومی شیراز ۱۰-۱۲ شهریور مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
۱۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۷-۱۹ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ نقشه مغزی QEEG تهران ۱۸-۱۹ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۵ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۲۵-۲۶ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۶ نوروفیدبک عمومی ساری ۷-۹ مهر انجمن روانپزشکان مازندران انجمن روانپزشکان مازندران
۱۷ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۸-۳۰ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۸ بیوفیدبک مقدماتی تهران ۱۳-۱۵ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۹ نوروفیدبک عمومی اهواز ۱۹-۲۱ آبان
۲۰ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۶-۲۸ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۱ کاربرد نورو/بیوفیدبک در درمان میگرن و وسواس تهران ۲۸-۲۹ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۲ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۳-۵ آذر مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان مرکز پرتو توحید اصفهان
۲۳ روش های مبتنی بر EEG در نوروساینس تهران ۱۸-۱۹ آذر پنجمین کنگره علوم اعصاب
۲۴ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۵-۲۶ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۵ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۱ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۱-۳ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۷ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۹-۱۰ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۹ نوروفیدبک عمومی شیراز ۲۰-۲۲ بهمن موسسه نیکو روشن سپهر گیتی
۳۰ نقشه مغزی QEEG – نوروفیدبک زنجان ۲۶-۲۸ بهمن دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی زنجان
۳۱ نقشه مغزی QEEG زاهدان ۴-۵ اسفند دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۳۲ نقشه مغزی QEEG تهران ۱۲-۱۳ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۸-۲۰ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۳-۲۵ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ تحریک الکتریکی مغز TES/tDCS تهران ۳۱ فروردین -۱ اردیبهشت مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
۳ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۷-۸ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۲۰-۲۲ اردیبهشت مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان مرکز پرتو توحید اصفهان
۵ ردیابی چشم EyeTracking تهران ۲۲ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۷-۲۹ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۷ نقشه مغزی QEEG مشهد ۴-۵ خرداد انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۴-۱۶ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ نوروفیدبک عمومی تبریز ۲۸-۳۰ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
۱۰ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۵-۶ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ بیوفیدبک استرس تهران ۱۲-۱۳ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۲ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۸-۲۰ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۶-۲۷ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ نوروفیدبک عمومی شیراز ۱-۳ شهریور مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
۱۵ نوروفیدبک عمومی کرمانشاه ۶-۸ شهریور دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکی کرمانشاه
۱۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۹-۳۱ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۷ پتانسیل وابسته به رویداد ERP تهران ۱۲-۱۴ مهر پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی
۱۸ کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در ورزش تهران ۱۵-۱۸ مهر فدراسیون پزشکی-ورزشی فدراسیون پزشکی-ورزشی
۱۹ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۱۹-۲۱ مهر مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان مرکز پرتو توحید اصفهان
۲۰ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۶-۲۸ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۱ تحریک الکتریکی مغز TES/tDCS تهران ۱-۲ آبان مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
۲۲ نوروفیدبک در اعتیاد تهران ۴ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۳ نوروفیدبک عمومی مشهد ۱۰-۱۲ آبان انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۲۴ بیوفیدبک استرس تهران ۱۱-۱۲ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۵ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۷-۱۹ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۶ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۲۳-۲۴ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۷ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۵-۲۶ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۸ نوروفیدبک عمومی اهواز ۸-۱۰ آذر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز – گروه روانپزشکی علوم پزشکی اهواز
۲۹ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۵-۱۷ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۰ نوروفیدبک عمومی شیراز ۲۱-۲۳ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۱ نوروفیدبک/بیوفیدبک در میگرن تهران ۲۳-۲۴ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۲ تحریک مغناطیسی مغز rTMS – آخرین یافته ها تهران ۱ دی کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
۳۳ تحریک الکتریکی مغز tDCS-TES تهران ۹ دی مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
۳۴ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۰-۲۲ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۵ نوروفیدبک پیشرفته مشهد ۲-۳ بهمن انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۳۶ نوروفیدبک عمومی مشهد ۴-۶ بهمن انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۳۷ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۱-۱۳ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۸ نوروفیدبک عمومی ساری ۱۷-۱۹ بهمن انجمن روانپزشکان مازندران انجمن روانپزشکان مازندران
۳۹ بیوفیدبک HRV تهران ۲۶-۲۷ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴۰ نقشه مغزی QEEG تهران ۳-۴ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۹-۱۱ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴۲ لورتا نوروفیدبک تهران ۱۰-۱۱ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴۳ نوروفیدبک پیشرفته تبریز ۱۴-۱۵ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
۴۴ نوروفیدبک عمومی تبریز ۱۶-۱۸ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز

 

۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۹-۳۱ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۶-۷ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۹-۲۱ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ بیوفیدبک کف لگن تهران ۲۰ اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ایران
۵ سمینار تکنولوژی‌های نوین در روانشناسی رشت ۲۴ اردیبهشت دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان
۶ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۲۶ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۷ نوروفیدبک پیشرفته شیراز ۲۸-۲۹ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۸ نوروفیدبک عمومی شیراز ۳۰ خرداد-۱ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ نوروفیدبک عمومی  تهران ۶-۸ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۰ بیوفیدبک استرس تهران ۲۱-۲۲ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۲۸ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۲ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۲۷-۲۹ تیر مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان مرکز پرتو توحید اصفهان
۱۳ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۸-۲۹ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۰-۱۲ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۵ نوروفیدبک عمومی مشهد ۱۷-۱۹ مرداد انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۱۶ بیوفیدبک اختلالات جنسی تهران ۱۸ مرداد مرکز مشاوره آگاپه
۱۷ بیوفیدبک کف لگن تهران ۲۳ مرداد دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ایران
۱۸ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۵-۱۶ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۹ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۱-۲۳ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۰ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۵ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۱ نوروفیدبک عمومی تبریز ۱۱-۱۳ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
۲۲ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۵-۲۷ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۳ نقشه مغزی QEEG تهران ۱۰-۱۱ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۴ بیوفیدبک کف لگن تبریز ۲۴ آبان دانشگاه علوم پزشکی تبریز علوم پزشکی تبریز
۲۵ بیوفیدبک عمومی زاهدان ۲۳-۲۵ آبان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۲۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۷-۹ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۷ نوروفیدبک عمومی شیراز ۱۴-۱۶ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۸ سیر اخیر تحولات نوروفیدبک، QEEG و ERP تهران ۲۲ آذر کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
۲۹ بیوفیدبک HRV تهران ۲۸-۲۹ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۰ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۲۹ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۱ نوروفیدبک عمومی اهواز ۵-۷ دی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور علوم پزشکی اهواز
۳۲ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۳-۱۴ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۳ بیوفیدبک کف لگن تهران ۴ بهمن دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ایران
۳۴ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۱۰-۱۲ بهمن مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان مرکز پرتو توحید اصفهان
۳۵ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۴-۲۶ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۶ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۱ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۷ نقشه مغزی QEEG تهران ۲-۳ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۸ نوروفیدبک عمومی ارومیه ۸-۱۰ اسفند
۳۹ نوروفیدبک عمومی مشهد ۱۵-۱۷ اسفند انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۴۰ لورتا نوروفیدبک تهران ۱۶-۱۷ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۲-۲۴ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۸-۳۰ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۱۲ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۲-۲۴ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۶-۷ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۵ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۱۳ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک عمومی کرمان ۱۹-۲۱ تیر انجمن روانپزشکان کرمان انجمن روانپزشکان ایران
۷ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۶-۲۸ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۸ نوروفیدبک عمومی تبریز ۲-۴ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
۹ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۹ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۰ نقشه مغزی QEEG تهران ۱۰-۱۱ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۲ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۲۸ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۰-۱۲ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ بیوفیدبک HRV تهران ۱۸-۱۹ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۵ نوروفیدبک عمومی ساری ۱-۳ آبان انجمن روانپزشکان مازندران انجمن روانپزشکان مازندران
۱۶ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۳ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۷ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۹-۱۰ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۵-۱۷ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۹ نوروفیدبک عمومی مشهد ۲۲-۲۴ آبان انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۲۰ نقشه مغزی QEEG کرمان ۷-۸ آذر بیمارستان اعصاب و روان نوریه کرمان بیمارستان نوریه کرمان
۲۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۲ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۲۰ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۳ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۱-۲۲ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۴ بیوفیدبک استرس و تنش تهران ۱۹-۲۰ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۵ بیوفیدبک کف لگن تهران ۲۶ دی دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ایران
۲۶ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۲ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۷ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۳-۴ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۹-۱۱ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۹ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۱۶-۱۸ بهمن مرکز مشاوره توحید اصفهان مرکز پرتو توحید اصفهان
۳۰ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۴-۲۵ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۱ نوروفیدبک عمومی اهواز ۳۰ بهمن-۲ اسفند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور علوم پزشکی اهواز
۱ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۸ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۲۲-۲۳-۲۹-۳۰ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۵ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۱۲-۱۳-۱۹-۲۰ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۵ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک پیشرفته آنلاین ۱۶-۱۷ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۷ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۳۰-۳۱ مرداد ۵-۶ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۸ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲۷ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ نقشه مغزی QEEG آنلاین ۳-۴ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۰ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۳-۴-۱۰-۱۱ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۱ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۲ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۱۵-۱۶-۲۲ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۱۳ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ بیوفیدبک HRV آنلاین ۲۷-۲۸ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۵ بیوفیدبک استرس آنلاین ۴-۵ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۶ نوروفیدبک پیشرفته آنلاین ۱۱-۱۲ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۷ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۱۸-۱۹-۲۵ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۸ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲۵ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۹ نقشه مغزی QEEG آنلاین ۱۶-۱۷ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۰ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۳۰ بهمن ۱-۷ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۱ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES در توانبخشی آنلاین ۸ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۲ نوروفیدبک پیشرفته آنلاین ۲۱-۲۲ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۳ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲۲ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

۱ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۲۶-۲۷ فروردین ۲ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲  تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ نقشه مغزی QEEG آنلاین ۶-۷ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ بیوفیدبک کف لگن آنلاین ۶ خرداد دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ایران
۵ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۲۰-۲۱-۲۸ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ آخرین کاربردهای درمانی rTMS آنلاین ۲۱ خرداد
۷  تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۱۰ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۸ بیوفیدبک استرس آنلاین ۱۷-۱۸ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ وبینار رایگان QEEG و ورزش آنلاین ۲ مرداد
۱۰ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۱۴-۱۵-۲۲ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ نوروفیدبک پیشرفته آنلاین ۱۱-۱۲ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۲ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۱۸ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳ بیوفیدبک HRV آنلاین ۱۸-۱۹ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ وبینار رایگان QEEG در نورولوژی و روانپزشکی آنلاین ۲۲ شهریور
۱۵ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۱-۲-۸ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!