سنسور بیوفیدبک دمای پوست Temperature

سنسور بیوفیدبک دما این امکان را می‌دهد تا دمای سطحی پوست را اندازه‌گیری کرد. دمای سطحی پوست با دمای داخلی بدن متفاوت است. دمای سطح پوست در شرایط مختلف برای واکنش مناسب بدن تغییر می‌کند. با اندازه‌گیری این دما می‌توان آن را تحت کنترل درآورد که برای اختلالات مختلفی از جمله میگرن مفید است.

این سنسور می‌تواند دمای محدوده ۱۰ درجه تا ۴۵ درجه سلسیوس را اندازه‌گیری کند که فراتر از محدوده دمای سطح پوست انسان است و نگرانی از دست دادن اطلاعات را برای متخصصین برطرف می‌کند.

توضیحات

سنسور بیوفیدبک دما کمپانی Thought Technology این امکان را می‌دهد تا دمای سطحی پوست را اندازه‌گیری کرد. دمای سطحی پوست با دمای داخلی بدن متفاوت است. دمای سطح پوست در شرایط مختلف برای واکنش مناسب بدن تغییر می‌کند. با اندازه‌گیری این دما می‌توان آن را تحت کنترل درآورد که برای اختلالات مختلفی از جمله میگرن مفید است.

این سنسور می‌تواند دمای محدوده ۱۰ درجه تا ۴۵ درجه سلسیوس را اندازه‌گیری کند که فراتر از محدوده دمای سطح پوست انسان است و نگرانی از دست دادن اطلاعات را برای متخصصین برطرف می‌کند.

این سنسور با تمامی دستگاه‌های نوروفیدبک خانواده ProComp سازگار است.

مشخصات فنی

Cable length approximately 60 in (152cm)
Accuracy +/- ۱٫۸ F, (+/- 1.0 C), 68 – 104 degrees F (20 – 40 degrees C)
Size/Type ۰٫۱۲۵ in bead thermistor
Range  ۵۰ ۱۱۵ degrees F, 10 45 degrees C
preloader