سنسور بیوفیدبک ضربان قلب ™EKG

سنسور بیوفیدبک ضربان قلب ECG/EKG کمپانی Thought Technology برای ثبت ضربان قلب ECG و استفاده از اطلاعات آن در بیوفیدبک است. این سنسور ولتاژهای الکتریکی پائینی که به وسیله عضله قلب هنگام انقباض تولید می‌شود را اندازه گرفته و آن را تقویت می‌کند.

میزان شدت سیگنال ضربان قلب در محدوده میکروولت است و اطلاعاتی که با این سنسور می‌توان به دست آورد از قبیل ضربان قلب، فاصله میان دو تپش، تغییرپذیری ضربان قلب HRV می‌تواند در ارزیابی وضعیت مراجع و تعیین درمان مناسب به متخصصین کمک کند.

 

توضیحات

سنسور بیوفیدبک ضربان قلب ECG/EKG کمپانی Thought Technology برای ثبت ضربان قلب ECG و استفاده از اطلاعات آن در بیوفیدبک است. این سنسور ولتاژهای الکتریکی پائینی که به وسیله عضله قلب هنگام انقباض تولید می‌شود را اندازه گرفته و آن را تقویت می‌کند.

میزان شدت سیگنال ضربان قلب در محدوده میکروولت است و اطلاعاتی که با این سنسور می‌توان به دست آورد از قبیل ضربان قلب، فاصله میان دو تپش، تغییرپذیری ضربان قلب HRV می‌تواند در ارزیابی وضعیت مراجع و تعیین درمان مناسب به متخصصین کمک کند.

استاندارد اندازه‌گیری ضربان قلب با استفاده از وصل کردن الکترودها بر روی قفسه سینه انجام می‌شود. سه الکترود به فرد وصل می‌شود؛ الکترود منفی نزدیک کتف سمت راست، الکترود مثبت کمی پائین‌تر از وسط سینه و الکترود زمین یا گراند بر روی کتف سمت چپ. اما این سنسور با بندهایی ارائه می‌شود که علاوه بر حالت استاندارد می‌تواند زمانی که الکترودگذاری روی سینه ممکن نیست و یا با مشکلاتی همراه می‌شود می‌توان با بستن آن بر روی ساعد فرد، ضربان قلب را ثبت کرد. این بندها قابل شستشو بوده و استفاده از آن باعث راحتی هر چه بیشتر در انجام جلسات بیوفیدبک می‌شود.

این سنسور با تمامی دستگاه‌های نوروفیدبک خانواده ProComp سازگار است.

مشخصات فنی

Channel Bandwith ۰٫۵۰Hz – 1kHz
Accuracy +/- ۳uV RMS, +/-5% of reading @ 25 to 30 degrees C
Signal Input Range ۰ – ۱۲mV RMS
Signal Output Range ۰ – ۶۰۰mV RMS
Input/Output Gain ۵۰
Sensitivity <0.1mV RMS
Input Impedance ۱,۰۰۰,۰۰۰ Mohms in parallel with 10pF
CMMR >130dB
Size (Approx) ۱٫۴۵″ x 1.45″ x 0.45″ ( 37mm x 37mm x 12mm)
Weight (Approx  ( ۲۵g )1oz
Current Consumption <1.5mA
preloader