سنسور نوروفیدبک EEG-Z3

سنسور نوروفیدبک EEG-Z3 کمپانی Thought Technology دارای ۳ حالت عملکردی است: حالت عادی به عنوان یک سنسور EEG برای محدوده فرکانسی ۲ هرتز تا یک کیلوهرتز (2Hz – 1KHz)، حالت فرکانس پائین برای محدوده فرکانسی یک صدم هرتز تا یک کیلوهرتز (0.01Hz – 1KHz) برای پتانسیل برانگیخته و کاربردهای فرکانس پائین و حالت DC برای محدوده فرکانسی ۰ تا یک کیلوهرتز (0Hz – 1KHz) برای پتانسیل‌های قشر آهسته SCP. حالت‌ها می‌تواند در لحظه تغییر داده شوند.

این سنسور دارای قابلیت بررسی مقاومت یا Impedance Checking است که این امکان را به متخصصین می‌دهد تا بتوانند مقدار مقاومت هر یک از الکترودهای وصل شده به بیمار را به صورت عدد و رنگ ببیند

توضیحات

سنسور نوروفیدبک EEG-Z3 دارای ۳ حالت عملکردی است: حالت عادی به عنوان یک سنسور EEG برای محدوده فرکانسی ۲ هرتز تا یک کیلوهرتز (۲Hz-1KHz)، حالت فرکانس پائین برای محدوده فرکانسی یک صدم هرتز تا یک کیلوهرتز(۰٫۰۱Hz-1KHz) برای پتانسیل برانگیخته و کاربردهای فرکانس پائین و حالت DC برای محدوده فرکانسی ۰ تا یک کیلوهرتز (۰Hz-1KHz) برای پتانسیل‌های قشر آهسته SCP. حالت‌ها می‌تواند در لحظه تغییر داده شوند.

این سنسور دارای قابلیت بررسی مقاومت یا Impedance Checking است که این امکان را به متخصصین می‌دهد تا بتوانند مقدار مقاومت هر یک از الکترودهای وصل شده به بیمار را به صورت عدد و رنگ ببیند و در صورت بالا بودن آن را کاهش دهند و کیفیت کار خودشان را افزایش دهند. در برخی از مجلات، گزارش این اعداد در جلسات برای پذیرش مقاله الزامی است.

این سنسور با دستگاه‌های نوروفیدبک زیر سازگار است.

دستگاه نوروفیدبک ۵ کاناله ProComp5

دستگاه نوروفیدبک ۸ کاناله ProComp Infiniti

دستگاه نوروفیدبک ۱۰ کاناله FlexComp Infiniti

این سنسور همراه با کیت الکترود نوروفیدبک Monopolar/Bipolar EEG Kit ارائه می‌شود. در نظر داشته باشید برای استفاده از حالت‌های EP و SCP/DC باید از الکترودهای نقره/نقره کلرید استفاده کرد.

مشخصات فنی

Accuracy ≤ ۱%, ±۰٫۳mVRMS
Input Impedance Differential: 100GΩ paralleled with 270pF

Common-mode: 100GΩ paralleled with 200pF

Noise < 0.5 mVRMS
CMRR (excluding CM signal active cancellation) > 100dB
CM active cancellation effect > 40dB @10-120Hz
Electrode offset tolerance (Slow AC and DC modes) ±۱۰۰mV
Bandwidth, lower cutoff, 3dB EP/.01Hz mode ۰٫۰۱ Hz
Bandwidth, lower cutoff, 3dB, EEG mode ۱٫۵ Hz
Bandwidth, upper 3dB (all modes) ۱۶۰۰KHz
preloader