سنسور بیوفیدبک EMG مدل ™MyoScan-Z

سنسور بیوفیدبک EMG مدل MyoScan-Z کمپانی Thought Technology همانند سنسور مدل MyoScan برای ثبت الکترومیوگرافی سطحی که هم در اختلالات رواشناختی و هم مشکلات توانبخشی کاربرد دارد استفاده می‌شود.

تفاوت این دو سنسور در قابلیت بررسی مقاومت یا Impedance Checking است. این قابلیت این امکان را به متخصصین می‌دهد تا بتوانند مقدار مقاومت هر یک از الکترودهای وصل شده به بیمار را به صورت عدد و رنگ ببیند و در صورت بالا بودن آن را کاهش دهد و کیفیت کار خودشان را افزایش دهند. در برخی از مجلات، گزارش این اعداد در جلسات درمان برای پذیرش مقاله الزامی است. این سنسور تنها سنسور EMG در دنیاست که قابلیت Impedance Checking داخلی را دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما در ارتباط باشید

سنسور بیوفیدبک EMG مدل MyoScan-Z کمپانی Thought Technology همانند سنسور بیوفیدبک EMG مدل MyoScan برای ثبت الکترومیوگرافی سطحی که هم در اختلالات رواشناختی و هم مشکلات توانبخشی کاربرد دارد استفاده می‌شود.

تفاوت این دو سنسور در قابلیت بررسی مقاومت یا Impedance Checking است. این قابلیت این امکان را به متخصصین می‌دهد تا بتوانند مقدار مقاومت هر یک از الکترودهای وصل شده به بیمار را به صورت عدد و رنگ ببیند و در صورت بالا بودن آن را کاهش دهد و کیفیت کار خودشان را افزایش دهند. در برخی از مجلات، گزارش این اعداد در جلسات درمان برای پذیرش مقاله الزامی است. این سنسور تنها سنسور EMG در دنیاست که قابلیت Impedance Checking داخلی را دارد.

سنسور بیوفیدبک EMG مدل MyoScan-Z می‌تواند اطلاعات EMG خام را در بازه فرکانسی ده هرتز تا یک کیلوهرتز تشخیص دهد و شدت دامنه قابل ثبت با آن از ۰ تا ۲۰۰۰ میکروولت است. تمامی شاخص‌های قابل استخراج از sEMG خام از قبیل RMS، پیک فرکانس، میانگین، درصد توان و … در نرم‌افزار BioGraph Infiniti قابل محاسبه است.

این سنسور با دستگاه‌ نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp5 Infiniti، ProComp Infiniti و FlexComp Infiniti قابل استفاده است. برای محاسبه sEMG در دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp2 Infiniti می‌توانید از سنسور بیوفیدبک MyoScan-Pro استفاده کنید.

درخواست مشاوره

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.