سنسور بیوفیدبک EMG مدل ™MyoScan

سنسور بیوفیدبک EMG برای ثبت الکترومیوگرافی سطحی که هم در اختلالات رواشناختی و هم مشکلات توانبخشی کاربرد دارد استفاده می‌شود. این سنسور می‌تواند اطلاعات EMG خام را در بازه فرکانسی ده هرتز تا یک کیلوهرتز را تشخیص دهد و شدت دامنه قابل ثبت با آن از ۰ تا ۲۰۰۰ میکروولت است. تمامی شاخص‌های قابل استخراج از sEMG خام از قبیل RMS، پیک فرکانس، میانگین، درصد توان و … در نرم‌افزار BioGraph Infiniti قابل محاسبه است.

سنسور بیوفیدبک EMG کمپانی Thought Technology برای ثبت الکترومیوگرافی سطحی که هم در اختلالات رواشناختی و هم مشکلات توانبخشی کاربرد دارد استفاده می‌شود. این سنسور می‌تواند اطلاعات EMG خام را در بازه فرکانسی ده هرتز تا یک کیلوهرتز تشخیص دهد و شدت دامنه قابل ثبت با آن از ۰ تا ۲۰۰۰ میکروولت است. تمامی شاخص‌های قابل استخراج از sEMG خام از قبیل RMS، پیک فرکانس، میانگین، درصد توان و… در نرم‌افزار BioGraph Infiniti قابل محاسبه است.

این سنسور با دستگاه‌ نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp5 Infiniti، ProComp Infiniti و FlexComp Infiniti قابل استفاده است. برای محاسبه sEMG در دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp2 Infiniti می‌توانید از سنسور بیوفیدبک MyoScan-Pro استفاده کنید.

مشخصات فنی

Accuracy +/- ۵% and +/- 0.3i V
Sensor Input Impedance ۱,۰۰۰,۰۰۰ Meg Ohms
Sensitivity greater than 0.1i V RMS
Bandwidth ۱۰۰Hz (+ 10Hz / – 20Hz) 200Hz (+ 30Hz / – 20Hz) 20Hz (+/- 10Hz) 500Hz (+/- 50Hz) in 0-400i V or 1600i V Range
CMRR at 60Hz (US), 50Hz – ۱۸۰dB
CMRR over 10-1000Hz – ۱۳۰dB
Range ۰-۴۰۰i V or 0 1600i V
Size ۱٫۴۵ in x 0.6 in ( 37mm x 37mmx15mm)