سنسور بیوفیدبک EMG مدل ™MyoScan

سنسور بیوفیدبک EMG برای ثبت الکترومیوگرافی سطحی که هم در اختلالات رواشناختی و هم مشکلات توانبخشی کاربرد دارد استفاده می‌شود. این سنسور می‌تواند اطلاعات EMG خام را در بازه فرکانسی ده هرتز تا یک کیلوهرتز را تشخیص دهد و شدت دامنه قابل ثبت با آن از ۰ تا ۲۰۰۰ میکروولت است. تمامی شاخص‌های قابل استخراج از sEMG خام از قبیل RMS، پیک فرکانس، میانگین، درصد توان و … در نرم‌افزار BioGraph Infiniti قابل محاسبه است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما در ارتباط باشید

سنسور بیوفیدبک EMG کمپانی Thought Technology برای ثبت الکترومیوگرافی سطحی که هم در اختلالات رواشناختی و هم مشکلات توانبخشی کاربرد دارد استفاده می‌شود. این سنسور می‌تواند اطلاعات EMG خام را در بازه فرکانسی ده هرتز تا یک کیلوهرتز تشخیص دهد و شدت دامنه قابل ثبت با آن از ۰ تا ۲۰۰۰ میکروولت است. تمامی شاخص‌های قابل استخراج از sEMG خام از قبیل RMS، پیک فرکانس، میانگین، درصد توان و… در نرم‌افزار BioGraph Infiniti قابل محاسبه است.

این سنسور با دستگاه‌ نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp5 Infiniti، ProComp Infiniti و FlexComp Infiniti قابل استفاده است. برای محاسبه sEMG در دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp2 Infiniti می‌توانید از سنسور بیوفیدبک MyoScan-Pro استفاده کنید.

درخواست مشاوره

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.