نرم‌افزار بیوفیدبک توانبخشی DynaMap Suite

سوئیت نرم‌افزاری DynaMap بر روی EMG سطحی یا sEMG با طیف وسیعی از کاربردها شامل بیوفیدبک توانبخشی متمرکز شده است. همچنین در پنجره‌هایی با سایر پارامترها مانند زاویه‌سنج و نیروسنج ترکیب شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما در ارتباط باشید

سوئیت نرم‌افزاری DynaMap کمپانی Thought Technology کانادا، بر روی EMG سطحی یا sEMG با طیف وسیعی از کاربردها شامل بیوفیدبک توانبخشی متمرکز شده است. همچنین در پنجره‌هایی با سایر پارامترها مانند زاویه‌سنج و نیروسنج ترکیب شده است. امکان ثبت و تحلیل و تمرین بیوفیدبک از ۲ تا ۱۰ EMG به صورت همزمان از ویژگی‌های این سوئیت نرم‌افزاری است. بیش از ۱۰۰ پنجره اطلاعات EMG سطحی را در کنار سایر پارامترهای فیزیولوژی نمایش می‌دهند. یکی از ویژگی‌های کلیدی آن ضبط ویدئو از مراجع است که ما را قادر می‌سازد در لحظه‌ای خاص از شرایط وی بتوانیم زمان دقیق آن را مشخص و اطلاعات مربوط به آن لحظه را اندازه بگیریم.

حالت‌های مختلفی برای هر چه کاربردی کردن این نرم‌افزار در آن تعبیه شده است؛ وصل کردن ۱۰ سنسور MyoScan به صورت همزمان و ثبت اطلاعات خام sEMG، ترکیبی از ۶ سنسور MyoScan و ۴ سنسور زاویه‌سنج، ۶ سنسور MyoScan و ۲ سنسور نیروسنج، ۱۰ سنسور نیروسنج، ۲ سنسور MyoScan به همراه سنسور EKG، سنسور رسانائی پوست و سنسور دمای پوست برای بیوفیدبک.

این سوئیت با تمامی دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک خانواده ProComp سازگار است. برای استفاده از ظرفیت حداکثری نرم‌افزار باید آن را با دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک FlexComp Infiniti استفاده کرد.