نرم‌افزار بیوفیدبک استرس Stress Control Suite

بیوفیدبک استرس را می‌توان برای آموزش کنترل استرس مراجعین استفاده کرد. سوئیت کنترل استرس کمپانی Thought Technology مجموعه‌ای از ابزارهای ساده است برای استفاده از پروتکل‌های کلاسیک و معیارهای عینی برای آموزش کنترل استرس و مهارت تن‌آرامی به مراجعین.

بیوفیدبک استرس را می‌توان برای آموزش کنترل استرس مراجعین استفاده کرد. سوئیت کنترل استرس کمپانی Thought Technology مجموعه‌ای از ابزارهای ساده است برای استفاده از پروتکل‌های کلاسیک و معیارهای عینی برای آموزش کنترل استرس و مهارت تن‌آرامی به مراجعین. این سوئیت برای کمک به انجام درمان بیوفیدبک حتی توسط کسانی که تجربه خیلی کمی در بیوفیدبک دارند یا با بیوفیدبک آشنا نیستند طراحی شده است. با استفاده از آن می‌توان پاسخ‌های فیزیولوژیک به شرایط استرس‌زا را ارزیابی کرد و از هر گونه الگوی غیرعادی هنگام مواجهه با استرس و یا بازیابی از استرس مطلع شد.

این سوئیت نرم‌افزاری با تمامی دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک خانواده ProComp سازگار است.

توضیحات بیشتر

ویژگی‌ها و امکانات

  • ارزیابی و ردیابی الگوهای پاسخ به استرس مراجعین با استفاده از یک آزمون ۱۵ دقیقه‌ای و گزارش ساده ارائه‌شده.
  • استفاده از روش‌های بیوفیدبک ساده برای آموزش خودتنظیمی و خودآگاهی فیزیولوژیکی به مراجعین.
  • آموزش سریع و موثر تن‌آرامی و بازیابی از استرس به مراجعین با روش‌های موثر کلاسیک.
  • استفاده تنها با دو سنسور رسانائی پوست و سنسور دمای پوست