نرم‌افزار بیوفیدبک Physiology Suite

نرم‌افزاری اختصاصی برای کارهای بیوفیدبک. این سوئیت ابزارهای لازم برای ارزیابی‌های چندگانه فیزیولوژیکی را شامل می‌شود. دارای بیش از ۸۰ پنجره تمرینی با سنسورهای استاندارد بیوفیدبک از قبیل ضربان قلب با EKG و یا BVP، الکترومیوگرافی سطحی، رسانائی پوست، دما و تنفس است. با استفاده از این سوئیت متخصصین می‌توانند مراجعین را با پروتکل‌های استانداری که وجود دارد تمرین دهند: تن‌آرامی با EMG، دما یا رسانائی پوست، تغییرپذیری ضربان قلب HRV با تنفس و EKG و یا BVP و تنظیم تنفس شکمی/سینه‌ای. همچنین این سوئیت دارای پنجره آموزش تن‌آرامی است که با یک دستورالعمل صوتی مراجع را به سمت آرامش عمیق و بازیابی پیشرفته‌ای هدایت می‌کند.

برای ارزیابی بالینی و پیگیری (فالوآپ) ارزیابی‌های پایه قبل و بعد از تمرین وجود دارد و در کنار آن یک ارزیابی ۷ مرحله‌ای استرس است که از طریق ۳ چرخه القای استرس و مراحل بازیابی بعد از آن‌ها که شامل تست استروپ، تکلیف ریاضی و یادآوری یک خاطره استرس‌زا است انجام می‌گیرد. توسط این ارزیابی می‌توان به سرعت کم‌کاری و یا پرکاری هر یک از پارامترهای فیزیولوژی ثبت‌شده را مشخص کرد.

توضیحات

نرم‌افزاری اختصاصی برای کارهای بیوفیدبک. این سوئیت ابزارهای لازم برای ارزیابی‌های چندگانه فیزیولوژیکی را شامل می‌شود. دارای بیش از ۸۰ پنجره تمرینی با سنسورهای استاندارد بیوفیدبک از قبیل ضربان قلب با EKG و یا BVP، الکترومیوگرافی سطحی، رسانائی پوست، دما و تنفس است. با استفاده از این سوئیت متخصصین می‌توانند مراجعین را با پروتکل‌های استانداری که وجود دارد تمرین دهند: تن‌آرامی با EMG، دما یا رسانائی پوست، تغییرپذیری ضربان قلب HRV با تنفس و EKG و یا BVP و تنظیم تنفس شکمی/سینه‌ای. همچنین این سوئیت دارای پنجره آموزش تن‌آرامی است که با یک دستورالعمل صوتی مراجع را به سمت آرامش عمیق و بازیابی پیشرفته‌ای هدایت می‌کند.

برای ارزیابی بالینی و پیگیری (فالوآپ) ارزیابی‌های پایه قبل و بعد از تمرین وجود دارد و در کنار آن یک ارزیابی ۷ مرحله‌ای استرس است که از طریق ۳ چرخه القای استرس و مراحل بازیابی بعد از آن‌ها که شامل تست استروپ، تکلیف ریاضی و یادآوری یک خاطره استرس‌زا است انجام می‌گیرد. توسط این ارزیابی می‌توان به سرعت کم‌کاری و یا پرکاری هر یک از پارامترهای فیزیولوژی ثبت‌شده را مشخص کرد.

برای کاربردهای اختصاصی

این سوئیت از آخرین ویژگی‌ها و عملکردهای نرم‌افزار قدرتمند BioGraph Infiniti مانند امکان پخش DVD به عنوان فیدبک استفاده می‌کند و کنترل کاملی بر روی کل فرآیند درمان از ارزیابی، درمان، گزارش‌گیری و شرح خروجی درمان ارائه می‌کند. این سوئیت با تمامی دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک خانواده Infiniti سازگار است.

توضیحات بیشتر

طیف وسیعی از ابزارهای بالینی

این سوئیت شامل پنجره‌هایی است که برای موارد زیر نیاز دارید:

  • بررسی کیفیت سیگنال و تنظیم نحوه قرارگیری سنسور
  • پایش و ارزیابی عملکردهای فیزیولوژی
  • ضبط جلسات تمرینی بیوفیدبک
  • بازبینی اطلاعات ضبط‌شده با هدف حذف آرتیفکت‌ها
  • تولید گزارش‌های جلسات و تشریح منحنی یادگیری

ویژگی‌ها و امکانات

  • یک پنجره تن‌آرامی همراه با دستورالعمل صوتی با استفاده از تنظیم رسانایی پوست
  • طیف وسیعی از پنجره‌های تنظیم تغییرپذیری ضربان قلب HRV
  • آستانه‌های اتوماتیک و دستی
  • پنجره‌های یک مانیتوره و دو مانیتوره

آمار لحظه‌ای روند تغییرات در بازه‌های قابل تعریف

preloader