نرم‌افزار نوروفیدبک و بیوفیدبک ارتقاء عملکرد Peak Performance Suite

سوئیت نرم‌افزاری ارتقاء عملکرد مجموعه‌ای از ابزارهای روان‌فیزیولوژی است که برای کمک به ورزشکاران، نیروهای نظامی، مدیران و هنرمندان برای ارتقاء عملکردشان طراحی شده است.

بیش از ۳۰ سال است که کمپانی Thought Technology کانادا طلایه‌دار بهبود عملکرد در محیط‌های با ریسک زیاد است. با تمرکز بر فراهم کردن ابزارهای مورد نیاز متخصصین بهبود عملکرد که بتوانند رویکردهای مداخله و تمرین را افزایش دهند.

توضیحات

سوئیت نرم‌افزاری ارتقاء عملکرد مجموعه‌ای از ابزارهای روان‌فیزیولوژی است که برای کمک به ورزشکاران، نیروهای نظامی، مدیران و هنرمندان برای ارتقاء عملکردشان طراحی شده است.

بیش از ۳۰ سال است که کمپانی Thought Technology کانادا طلایه‌دار بهبود عملکرد در محیط‌های با ریسک زیاد است. با تمرکز بر فراهم کردن ابزارهای مورد نیاز متخصصین بهبود عملکرد که بتوانند رویکردهای مداخله و تمرین را افزایش دهند.

این کمپانی با همکاری دکتر پیر بوشام سوئیت ارتقاء عملکرد Peak Performance را ارائه کرده که به جرات می‌توان گفت جامع‌ترین سیستم تمرینی روان‌فیزیولوژیکی ارتقاء عملکرد در بازار است.

این سوئیت نرم‌افزاری از تکنیک‌های ثابت‌شده برای تنظیم سیستم عصبی خودمختار استفاده می‌کند که به مراجعین مهارت‌های لازم برای اطمینان از آمادگی ارائه عملکرد را می‌دهد.

ابزارهای ارزیابی سریع

شامل ۵ ابزار ارزیابی سریع است که به ارزیابی وضعیت فیزیولوژی مراجع و پاسخ آن به چالش‌های ذهنی و فیزیکی کمک می‌کند.

 • ارزیابی ۵ دقیقه‌ای تغییرپذیری ضربان قلب HRV
 • ارزیابی ۱۰ دقیقه‌ای تغییرپذیری ضربان قلب HRV
 • ارزیابی فرکانس غالب مغزی
 • ارزیابی ۱۵ دقیقه‌ای استرس
 • ارزیابی بهترین و بدترین عملکرد

ابزارهای تمرین خودتنظیمی

ابزارهای تمرین خودتنظیمی اختصاصی این سوئیت نرم‌افزاری برای نوروفیدبک و بیوفیدبک به متخصصین اجازه می‌دهد که بر خیلی از الگوهای ذهنی و فیزیکی مشخصی برای کار کردن تمرکز کنید. مانند:

 • تسلط بر مهارت‌های اولیه تنفس
 • یادگیری روش‌های تنفس بهینه
 • کسب آگاهی و کنترل استرس
 • مهارت تغییر ارادی وضعیت ذهنی به حالتی مناسب شرایط محیطی

این سوئیت با ۳ دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp5، دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک ProComp Infiniti و دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک FlexComp Infiniti سازگار است.

توضیحات بیشتر

ویژگی‌ها و امکانات

 • کمک به پایداری مشارکت با ۵ سطح مختلف چالش
 • تعیین نقاط موفقیت برای ارائه پاداش در هر جلسه و در نتیجه کمک به بهبود عملکرد
 • گزارش‌های پیشرفته از هر یک از ارزیابی‌های HRV
 • مشاهده پاسخ پارامترهای فیزیولوژی مختلف در حین تمرین

برای کار با این سوئیت به ۷ سنسور نیاز است. ۱ سنسور BVP یا سنسور EKG، دو سنسور EMG، ۱ سنسور رسانائی پوست، ۱ سنسور دمای پوست، ۱ سنسور تنفس و ۱ سنسور نوروفیدبک.

این سوئیت نرم‌افزاری به نسخه ۶ به بالای نرم‌افزار BioGraph Infiniti نیاز دارد و با دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک زیر سازگار است.

دستگاه نوروفیدبک ۵ کاناله ProComp5 Infiniti (سه شاخص دما، تنفس و امواج مغزی قابل دسترسی نیستند)

دستگاه نوروفیدبک ۸ کاناله ProComp Infiniti

دستگاه نوروفیدبک ۱۰ کاناله FlexComp Infiniti

preloader