نرم‌افزار نوروفیدبک Z-Score Suite

کاهش یا افزایش بیش از حد یک شاخص در نوروفیدبک می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جدیدی در مراجع شود. چگونه می‌توان مطمئن شد که شاخص مورد نظر به مقدار کافی (نه کم و نه زیاد) کاهش یا افزایش داشته است؟ سوئیت نرم‌افزاری نوروفیدبک Z-Score پاسخی برای این نیاز است.

توضیحات

کاهش یا افزایش بیش از حد یک شاخص در نوروفیدبک می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جدیدی در مراجع شود. چگونه می‌توان مطمئن شد که شاخص مورد نظر به مقدار کافی (نه کم و نه زیاد) کاهش یا افزایش داشته است؟ سوئیت نرم‌افزاری نوروفیدبک Z-Score پاسخی برای این نیاز است.

نرم‌افزاری نوروفیدبک Z-Score کمپانی Thought Technology کانادا شامل پروتکل‌های ارزیابی کوتاهی برای ثبت بیس‌لاین در دو حالت چشم باز و چشم بسته است. پنجره‌های درمانی برای تمرین بر اساس نمره z، بر اساس یک شاخص از نمره z، باندهای فرکانسی استاندارد با نمره z به همراه گزارش‌هایی که روند پیشرفت و مقادیر این شاخص‌ها را می‌دهند در این سوئیت نرم‌افزاری وجود دارد.

این سوئیت از دو طریق استفاده از ارزیابی و تمرین بر اساس نمره z را میسر می‌کند. استفاده از خود مقدار نمره z و یا استفاده از شاخصی که مجموعه‌ای از مقادیر نمره z است.

شاخص نمره z می‌تواند چه تعداد از نمره‌های z در یک لحظه مشخص در بازه تعیین‌شده قرار دارند. این بازه قابل تعریف توسط کاربر است و می‌تواند در حین جلسه درمان نیز تغییر داده شود. اینکه این شاخص شامل کدام نمره‌های z امواج مغزی بشوند نیز قابل تعریف است و به راحتی در حین جلسه می‌تواند انجام شود. لیست مقادیر قابل انتخاب به صورت زیر است:

 • شاخص نمره z
 • شاخص توان‌ مطلق و توان نسبی
 • شاخص نسبت توان‌ها
 • شاخص ارتباط دو نقطه (شامل فاز، قرینگی asymmetry، هم‌نوسانی coherence)

این سوئیت با تمامی دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک خانواده ProComp سازگار و برای استفاده از آن به افزونه Z-Score Add-On و کیت تبدیل دو به یک الکترودها نیاز است.

توضیحات بیشتر

ویژگی‌ها و امکانات

 • حذف آرتیفکت لحظه‌ای و سریع خودکار: یک قابلیت جدید هیجان‌انگیز. این قابلیت برای اولین بار در این سوئیت نرم‌افزاری استفاده شده است اما تنها برای این سوئیت نیست و برای همه کاربردهای نوروفیدبک نرم‌افزار BioGraph Infiniti قابل استفاده است. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد برای هر مراجع حذف آرتیفکت لحظه‌ای کالیبره شود و یک بار تنظیم آن برای هر مراجع کافی است. منبع آرتیفکت هر یک از الکترودها را کنترل و در صورت نیاز این قابلیت را فعال یا غیرفعال می‌کند.
 • دسترسی ساده به تمام شاخص‌های نمره z از طریق یک واسط کاریری گرافیکی (بر خلاف پیچیدگی برخی نرم‌افزارها)
 • تغییر لحظه‌ای رنگ ابزار برای راحتی فهم مراجع
 • دسترسی سریع با صفحات مخصوص برای Quick Start
 • تنظیمات و آستانه‌های در دسترس برای تغییر دادن در لحظه
 • پروتکل‌های ارزیابی چشم باز و چشم بسته تعریف‌شده
 • ارائه فیدبک بر اساس نمره z، ترکیبی از نمره‌های z، باندهای فرکانسی استاندارد در کنار نمره z
 • امکان مشاهده روند پیشرفت به صورت گراف به صورت لحظه‌ای
 • استفاده از نقاط قوت نرم‌افزار BioGraph Infiniti در ارائه فیدبک‌های متنوع انیمیشن، DVD و … و همچنین پنجره‌های یک مانیتوره و دو مانیتوره
 • ارائه گزارش‌های مختلف شامل مقادیر و میانگین شاخص‌های مختلف و دامنه باندهای فرکانسی

 

افزونه نوروفیدبک Z-Score Add-on

برای اضافه کردن قدرت دیتابیس نرمال به نوروفیدبک و داشتن معیاری در ارزیابی و درمان نوروفیدبک که کیفیت کار را بالا ببرد این افزونه طراحی و ارائه شده است. دیتابیس ذکر شده مربوط به نرم‌افزار نوروگاید است که شاخص‌های توان مطلق، توان نسبی، نسبت توان‌ها، هم‌نوسانی، فاز و قرینگی را برای تمامی باندهای فرکانسی شامل می‌شود. این افزونه در دو مدل ۲ کاناله و ۴ کاناله ارائه می‌شود.

 • اندازه‌گیری راحت مقدار پیشرفت مراجع بر اساس مقایسه با دیتابیس نرمال
 • افزایش خروجی درمان با معیار قراردادن دیتابیس نرمال به جای افزایش یا کاهش بدون مرجع
 • امکان مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون مقادیر مربوط به ارتباط دو نقطه از مغز
 • تغییر تنظیمات در لحظه
 • استفاده از دو آستانه: با در نظر گرفتن محدوده و ارائه فیدبک بر اساس داخل و یا خارج بودن از محدوده.
 • قابلیت استخراج اطلاعات برای استفاده در نوروگاید

 

preloader